Nieuws
VSV Tonegido inzet politieke rel

In april 1953 is de VSV Tonegido inzet van een politieke rel binnen de KVP in Voorburg. De partij is bezig de kandidatenlijst op te stellen voor naderende gemeenteraadsverkiezingen. In de bovenzalen van Forum, Herenstraat 6, vergadert de partij.

J.P. Jaspers, lid van de VSV Tonegido en gemeenteraadslid, krijgt plaats 12 toegewezen. Hij zou daardoor onverkiesbaar zijn. J.P. Jaspers stelt dat hij dat te danken heeft aan zijn lidmaatschap van het neutrale VSV Tonegido, een club die hij zelf mede oprichtte. Ter vergadering draagt hij een speldje van de club waarop hij zegt ‘trots’ te zijn.

Voorzitter Ph. Van der Ven laat blijken dat het in zijn ogen niet kan dat een kandidaat gemeenteraadslid geen lid is van een katholieke vereniging. Hij is bang dat als de KVP zulks toestaat, er nog meer leden naar neutrale verenigingen zullen overstappen.

Een ander struikelblok is het vermeende bestuurslidmaatschap van J.P. Jasperse bij de VSV Tonegido. Betrokkene zelf laat weten al sinds 1946 geen bestuurslid meer te zijn.

De ruzie loopt zo hoog op dat J.P. Jaspers dreigt de KVP te verlaten en een eigen partij te stichten, de Katholieke arbeiderspartij (KAP). In de wandelgangen wordt gemompeld dat die partij net zo goed TONEGIDOP genoemd kan worden: Tonegido-partij.

Hoe de ruzie uiteindelijk beslecht is, is helaas onbekend.

Delen ?

Gerelateerde items