Nieuws
Schapen op het veld?

In februari 1996 brengt de gemeente Voorburg een nota uit met als titel ‘Schapen op het veld?’ Inzet: de gemeente wil minstens 200.000 euro  gaan besparen op het beheer en onderhoud van buitensportaccommodaties. Dus ook de voetbalvelden op de sportparken ’t Loo (SV Voorburg, 5 velden), Rodelaan (VSV Tonegido, 4 velden), Westvliet (VV Wilhelmus, 5 velden) en Damsigt (DEVJO, 3,5 veld).

De gemeente heeft daartoe een aantal scenario’s uitgewerkt. Twee daarvan ziet de gemeente als erg kansrijk. Ze leveren een besparing van 300.000 respectievelijk 375.000 gulden op. De gezamenlijke noemer vormt het verhogen van de zelfwerkzaamheid van de verenigingen die op de complexen spelen.

Interessanter is echter de conclusie dat de gemeente 3,5 voetbalveld ’te  veel’ heeft. Het onderhoud daarvan kost zo’n 150.000 gulden per jaar.

Deze conclusie alsmede de dreigende lastenverzwaring voor de voetbalclubs brengt de Sportraad ertoe een discussie te starten over de bespeling van de voetbalcomplexen. Kort door de bocht geformuleerd: de VSV Tonegido (36 teams) en DEVJO (32 teams) komen ruimte te kort; de SV Voorburg (17 teams) en Wilhelmus (26 teams) hebben ruimte over.

Deze constatering leidt tot de nodige discussies. Op tafel ligt een verhuizing van DEVJO naar het complex van Wilhelmus. En een krachtenbundeling tussen de VSV Tonegido en de SV Voorburg.

De gesprekken tussen DEVJO en Wilhelmus verlopen uiterst stroef. De VSV Tonegido en de SV Voorburg zijn er snel uit: SV Voorburg komt naar de Rodelaan.

Het bestuur van de SV Voorburg laat zich echter paaien door de collega’s van DEVJO. Die  zaterdagclub wil op het complex van de SV komen spelen. Die kan dan als zondagclub ook gewoon op die dag blijven spelen. Een win-win situatie voor beiden.

Bij een beraad van de Sportraad ontbreken de vertegenwoordigers van DEVJO en de SV Voorburg. Na enige tijd verschijnt er een vertegenwoordiger van DEVJO met de mededeling dat men eruit is met de SV Voorburg. Hij wenst het gezelschap nog een prettige voortzetting van het beraad en verdwijnt.

Kort daarop verkondigt burgemeester Michiel van Haersma Buma dat DEVO en de SV Voorburg opgaan in één vereniging die gaat spelen op sportpark ’t Loo.

Tegelijk zet hij in op een verhuizing van de VSV Tonegido naar sportpark Westvliet, naar de VV Wilhelmus. De burgemeester erkent dat er voordat het zo ver is nog heel wat water door de Vliet moet stromen.

Voor de verhuizing van de VSV Tonegido heeft de gemeente 450.000 gulden over. Toenmalig voorzitter van de VSV Tonegido, Th. C.A.P. Driel reageert gevat. In de burgemeesterskamer van Huize Swaensteyn aan de Herenstraat in Voorburg klinkt het uit zijn mond ‘Zet er maar een nul achter, dan kunnen we praten’.

DEVJO en SV Voorburg vormen samen vanaf 1 juli 1998 Forum Sport. De beraadslagingen over een verhuizing van de VSV Tonegido naar het complex van Wilhelmus slepen vijf jaar aan. En leiden tot niets. Waarover later meer.

 

Delen ?

Gerelateerde items