Nieuws
Kroniek der gebeurtenissen 1999

7/1/1999: Tekort in het lopende seizoen 38.000 gulden. Komt vooral door hoge uitgaven jeugd, met name voor kleding. Er is meer gekocht dan was afgesproken

8/2/1999: VSV Tonegido legt wensen/eisenpakket voor nieuw complex neer bij gemeente

4/3/1999: De topman van Sytwende b.v., P. van Hemmen, waarschuwt de VSV Tonegido zich te richten op een deal met de gemeente en niet te komen met alternatieve plannen

13/3/1999: Bezwaar tegen grondopslag Devjo-velden

19/3/1999: Gemeente Leidschendam wil VSV Tonegido niet aan Schrepelpad

2/4/1999: Trainer Wim Schaap de laan uitgestuurd

April 1999: Concept persbericht gemeente: 6 april 1999 beraad geweest met VSV Tonegido. Door Sytwende en gebruik velden Devjo zit Tonegido heel krap. Uitbreiding is uitgesloten. Er is geen toekomst voor de VSV aan de Rodelaan. Gemeente wil het liefst een verhuizing naar Westvliet. Tonegido staat niet te juichen. Medio 2000 stopt het gebruik van een Devjo-veld; in de nabije toekomst is trainingsveld nodig voor begraafplaats. In goed overleg komen tot voorstel om de VSV te huisvesten op Westvliet. Deze zomer een voorstel komen van B&W.

6/4/1999: Gebruik Devjo-veld door VSV Tonegido stopt

8/4/1999: De begroting voor de jeugdafdeling is 50 procent hoger dan eerder aangegeven

13/4/1999: Gemeente wijst bezwaren tegen grondopslag Devjo-velden en transport via ingang VSV Tonegido af

15/4/1999: Beraad bij wethouder. Zij noemt fusie met VV Wilhelmus en verhuizing naar sportpark Westvliet de enige optie. Zou medio 2001 gerealiseerd moeten zijn

19/4/1999: Brief aan gemeente over opslag vuile grond/bagger op terrein Devjo

29/4/1999: Het ministerie van VROM wil een onderzoek gelasten naar de door de gemeente op de Devjo velden gestorte grond/bagger

4/5/1999: Leidschendam wijst de komst van VSV Tonegido naar Schrepelpad af

6/5/1999: Er moet nog 40.000 gulden komen van de business-club

18/5/1999: Brief aan de gemeente. Eind 1998 heeft de wethouder gesteld dat er geen fusie nodig was met VV Wilhelmus. Er werd om een wensenpakket van de VSV gevraagd bij een zelfstandig voortbestaan. Dat is in februari ingediend. Er is ook een alternatief: verhuizen naar een nieuw complex aan het Schrepelpad. De gemeente wijst dat echter af

25/5/1999: De gemeente wil een intentieverklaring van de VSV Tonegido aangaande de toekomst

3/6/1999: Bestuur praat over bezuinigingen

5/6/1999: VSV Tonegido vraagt garanties voor de toekomst van B&W

8/6/1999: VSV Tonegido keert zich tegen de formele reden voor de gemeente om de huur van veld 4 (trainingsveld) op te zeggen: uitbreiding van de begraafplaats

16/6/1999: Gesprek met burgemeester. VSV Tonegido moet naar Westvliet. Bij het blijven aan de Rodelaan blijven drie velden over. Dat is te weinig

22/6/1999: De gemeente brengt een persbericht uit dat de VSV Tonegido verhuist naar sportpark Westvliet

30/6/1999: Het ministerie van VROM weigert een onderzoek te doen naar de mate van vervuiling in de grond/bagger die de gemeente op de Devjo-velden stort

9/7/1999: Brief van Sytwende b.v., de heer P. van Hemmen. Hij wil de VSV Tonegido zo veel mogelijk ruimte bieden en ons helpen in onze ‘strijd’ met de gemeente

10/7/1999: VSV Tonegido richt zich in brief tot gemeente inzake grondstort Devjo-velden

3/9/1999: De begroting vertoont een gat van 30.000 gulden. De reiskosten van de selectie staan op 170.000 gulden. Het puntenaantal en de daaraan verbonden uitgaven aan selectiespelers is te laag berekend. Het wassen van kleding selectiespelers is te duur. De aparte kassen binnen de vereniging moeten verdwijnen

12/10/1999: Kantineomzet 300.000 gulden

18/10/1999: De financiële situatie van de vereniging is slecht

November 1999: Nota De Toekomst van de voetbalsport op sportcentrum Westvliet. Als VSV Tonegido aan Rodelaan blijft moet daar voor 1,1 miljoen gulden worden geïnvesteerd in draaien hoofdveld; verlichting hoofdveld; dugouts hoofdveld; aanleg twee Wetra-velden. Kleedkamers worden overgedragen; trainingsveld verdwijnt. Sportinhoudelijk is blijvende huisvesting aan Rodelaan ‘ongewenst’. Inpassing van VSV Tonegido op Westvliet is mogelijk doch zal als zelfstandige vereniging heel veel geld vragen. Een fusie met de VV Wilhelmus geniet verre de voorkeur. De gemeente zal dan zorgen voor een financieel arrangement. Opvallend: EHC en VEO moeten op Westvliet plaats maken voor voetbalvelden

8/11/1999: De VSV Tonegido wil zelfstandig blijven. De limiet rood staan bij de bank gaat naar 50.000 gulden

1/12/1999: Bestuur vraagt leden formeel aan mandaat tot praten over verhuizing c.q. fusie met VV Wilhelmus

8/12/1999: Gemeente belooft per 1/1/2000 zekerheid te bieden

13/12/1999: De VSV Tonegido is technisch failliet

16/12/1999: Wethouder Van den Honert schrijft een open brief aan de leden van Tonegido. Hoofdlijnen: Tonegido moet weg van de Rodelaan; verhuizing heeft topprioriteit; geen juridische strijd. Komt die er toch dan zal de gemeente Tonegido velden afpakken; bij een verhuizing naar Westvliet is een krachtenbundeling met Wilhelmus de inzet

22/12/1999: Beraad met gemeente over fusie met VV Wilhelmus

Delen ?

Gerelateerde items