Nieuws
Kroniek der gebeurtenissen 2000

Januari 2000: Het bestuur bespreekt een achttal ingewonnen juridische adviezen. Op grond daarvan wordt geconcludeerd dat: de gemeente kan geen onbehoorlijk bestuur worden verweten omdat er drie opties zijn voor een voortbestaan van de VSV Tonegido; het aanspannen van een rechtszaak tegen de gemeente duurt lang, kost veel en levert waarschijnlijk weinig op; een procedure tegen de gemeente beginnen betekent waarschijnlijk dat de gemeente de opties van tafel haalt, het trainingsveld afneemt en mogelijk nog andere maatregelen neemt. Dan moet de vereniging met hangende poten terug naar de gemeente en elk voorstel accepteren; de VSV Tonegido heeft de financiële middelen niet voor een juridische strijd met de gemeente; we moeten de gemeente eisen/voorwaarden voorleggen om zo een zo goed mogelijk resultaat voor de vereniging te bereiken en de toekomst te verzekeren.

24/1/2000: Notitie Tonegido. Op Westvliet ontstaat ruimte om te groeien. Ook door woningbouw Leidschenveen/Ypenburg. Forum Sport zit aan ‘t Loo vol. Door een krachtenbundeling op Westvliet worden we aantrekkelijker voor sponsoren (geld). Complicerende factoren: annexactie door Den Haag; de toekomst van ADO Den Haag bij Prins Clausplein. Door met ADO samen te gaan werken is er wellicht voor ons ‘winst’ te behalen. Pijnpunt blijft de verkeers- en sociale veiligheid rond Westvliet.

26/1/2000: Brief aan gemeente waarin om juridische toetsing wordt gevraagd voordat er onderhandelingen met VV Wilhelmus starten

1/2/2000: Bestuursvergadering: in februari is 40.000 gulden nodig. Dat geld is er niet. In de begroting staat 180.000 gulden aan contributie. Er is 90.000 gulden binnen. Dat bedrag wordt dus nooit gehaald. De kantine-inkomsten zijn lager dan begroot. Jarenlang zijn gaten met gaten gedicht. Extra bezuinigen kan niet meer. Er is al een uitgavenstop. Van de andere kant: we moeten richting gemeente en VV Wilhelmus blijven doen alsof we het financieel prima op orde hebben.

7/3/2000: De ledenadministratie is een puinhoop. Er staat nog voor 45.000 gulden aan onbetaalde rekeningen open. Het bestuur besluit een incasso-actie te gaan starten

16/3/2000: Gesprek met de wethouder. De gemeente noemt in stukken aan de gemeenteraad een bedrag van 2 miljoen gulden voor de verhuizing/fusie. Dat bedrag is willekeurig. Als het zo ver komt met de verhuizing/fusie is dat op zijn vroegst in 2002

4/4/2000: De hoge bespelingsgraad van de velden zorgt voor problemen

6/4/2000: De gemeente wil een intentieverklaring van de VSV Tonegido inzake verhuizing/fusie

4/5/2000: Bestuursvergadering. Ligt nieuw plan rijksoverheid voor annexatie door Den Haag, waaronder sportpark Westvliet. Onduidelijk wat dat voor de fusiegesprekken betekent. De dames stoppen er na dit seizoen mee. Vanwege de straf van de KNVB naar aanleiding van problemen bij thuisduel met ADO’20: alle alcohol in plastic tussen 13.00 en 16.00 uur. Op zaterdag komt er vanaf 12.00 uur een rookverbod in rechterdeel clubgebouw. Is nieuwe hoofdsponsor nodig. Kamerbeek stopt er na seizoen 2000-2001 mee.

16/5/2000: Sportpark Westvliet kan in 2001 klaar zijn om de VSV Tonegido te ontvangen, eventueel een jaar later. Er liggen al eisen van de VSV en VV Wilhelmus

6/6/2000: Bestuursvergadering. Gemeente gaat gewoon door met fusie en Westvliet. Wij eisen een convenant met Den Haag dat wij daar minstens 40 jaar kunnen blijven. Zo niet dan is het einde verhaal. Hans Slootmaker wordt wedstrijdsecretaris senioren. Op de begroting ontstaat een kleine plus. Probleem zijn nog wel de huurlasten gemeente. De kantineprijzen gaan omhoog. Er moet een nieuwe penningmeester komen. De incassoactie rond achterstallige contributie wordt voortgezet inclusief boete en dreiging incassobureau

juni 2000: begroting seizoen 2000-2001 beloopt 202.000 euro (445.000 gulden)

30/6/2000: Seizoen 1999-2000 lijkt verlies van 25.000 gulden op te leveren; seizoen 2000-2001 een kleine winst van 3000 gulden. Loonkosten staan op 127.000 gulden, reis- en verblijfskosten op 162.500 gulden. De kantineomzet is 125.000 tot 140.000 gulden

4/7/2000: De wethouder laat weten dat verhuizing/fusie 2002 wordt. De discussie met Den Haag over de toekomst van het sportpark na de herindeling waarbij Den Haag een groot stuk van de gemeente in handen krijgt, zorgt voor problemen

25/8/2000: Brief aan B&W van Den Haag. Het bestuur van de VSV Tonegido schetst de situatie van de club en de verhuisplannen naar Westvliet. Er wordt gewezen op de voorstellen van minister De Vries voor een grenswijziging van Den Haag waardoor het sportpark in Haagse handen komt. Contact met de gemeente Voorburg leerde de VSV dat men er daar van uit gaat dat die grenswijziging er niet komt. Men weigert met Den Haag te praten. Men houdt vast aan de verhuizing van de VSV. Indien het sportpark later toch Haags wordt wil de gemeente van Den Haag compensatie voor gedane investeringen. De VSV wil echter graag beraad met B&W van Den Haag over een toekomst op Haags grondgebied.

5/9/2000: Het seizoen 1999-2000 kent een tekort van dik 20.000 gulden

Najaar 2000: Ledental eind seizoen 1999-2000: 575. Was een seizoen eerder 729. Door problemen met computersystemen bleken 200 leden wel in het ene maar niet in het andere systeem te staan. Dat is nu gecorrigeerd. Wel is geschat bedrag aan contributies bij lange na niet gehaald. Daarnaast vielen de kantineomzet tegen en kostten reis en verblijf van Tonegido 1 meer geld dan voorzien (mede door sportieve successen).

20/9/2000: Een delegatie van het bestuur spreekt met de gemeente Den Haag. De annexatie van een deel van de gemeente gaat door

3/10/2000: Notitie B&W. Den Haag wil verklaren dat de sportverenigingen voor langere tijd op Westvliet kunnen blijven. Men wil met Voorburg onderhandelen over eigendom. Het opheffen van de sportbestemming is niet te verwachten tenzij er een acceptabel alternatief kan worden geboden. Met de geplande upgrading van Westvliet is dat alternatief niet voor handen. De toekomst van sportpark Westvliet staat niet ter discussie. Het definitieve herinrichtingsplan komt in deceember 2000 naar de gemeenteraad.

Oktober 2000: Lemmy Stevens (34) keert terug nadat hij na het seizoen 1999-2000 na acht jaar stopte bij VSV Tonegido.

9/10/2000: Herinrichtingsplan sportpark Westvliet

17/10/2000: Het tekort staat op 25.000 gulden. Bij de bank staat de vereniging 30.000 gulden in de min

19/10/2000: De gemeente verwijt de VSV Tonegido tijd rekken

20/10/2000: Gemeente schrijft open brief aan aan Tonegido-leden. Op 15 november om 19.30 uur zullen de burgemeester Michiel van Haersma Buma en wethouder Jacqueline van den Honert de leden informeren over de stand van zaken herinrichting sportpark Westvliet

31/10/2000: Gemeente claimt bijna 21.000 gulden aan achterstallige veldhuur. Er wordt een deurwaarder ingeschakeld waardoor de kosten nog 5000 gulden hoger uitvallen

15/11/2000: Infoavond gemeente bij VSV Tonegido. Wethouder Van den Honert/burgemeester Van Haersma Buma: fusie is heel ingrijpend. Vanaf 2003 is het trainingsveld weg. Op Devjovelden komt een park. Op Westvliet krijgt u 7 velden, twee Wetra. Er is ruimte voor groei en de gemeente betaalt. De gemeente is ook bereid mee te betalen aan een nieuw clubgebouw. Als u aan de Rodelaan wilt blijven is dat prima. De situatie op Westvliet is lastig. Gemeente Den Haag is bereid meerjarig verblijf van de clubs op Westvliet te garanderen. Den Haag wil sportverenigingen in de buurt van bewoners. U hoeft niet bang te zijn te worden uitgeplaatst naar Ockenburg. Het sportpark blijft straks van ons, ook al wordt het Haags grondgebied. Volbouwen? Volgens het streekplan moet het groen blijven. De gemeenteraad wil hier een openbaar park. Het deel van Tonegido kan behouden worden maar dan kunt u niet meer groeien. Als u blijft gaat het ten koste van uw eigen ambities. We maken de oversteek Westvlietweg veilig. Het is een doemscenario te denken dat uw jeugd daar niet heen wil. Er is nu 2 miljoen gulden beschikbaar. We hebben niet gezegd dat dat het maximum is. Is er meer nodig dan gaan we terug naar de gemeenteraad. Ik (burgemeester) dacht geld binnen te halen door op een strook langs de Rodelaan woningen te bouwen. De gemeenteraad wil daar niet aan. Als de VV Wilhelmus nee zegt tegen een fusie is alles weer open. Als u met een andere vereniging in zee gaat betalen wij niets meer voor uw clubgebouw. Uw hoofdveld moet smaller worden door Sytwende. We willen samen met u tot een oplossing komen.

23/11/2000: Het tekort beloopt 100.000 gulden. Er wordt doorgepraat met gemeente en VV Wilhelmus maar er wordt geen uitspraak gedaan inzake een fusie. Wel wordt er een pakket van eisen op tafel gelegd

15/12/2000: De gemeente eist het ballenhok in het kleedkamergebouw op ten behoeve van opslag van materialen buitengym Dalton

18/12/2000: De VV Wilhelmus eist voor 31 januari 2001 een besluit

Delen ?

Gerelateerde items