Nieuws
Betalingen

Bij de stukken die de redactie van deze site heeft ontvangen zitten op door spelers getekende geldstroken per periode van drie maanden. Op de ene strook staan de afgesproken vergoeding en het puntengeld. Met andere woorden: de zwarte betalingen. Op de andere staan de reis- en onkostenvergoedingen. De witte betalingen. Bij de grootverdieners en degenen die dichtbij Voorburg woonden, is er altijd sprake van een tekort tussen zwart en wit. Bij de kleinverdieners die verder weg wonen daarentegen van een overschot. Door het middelen van beide bleef een behoorlijk financieel ‘probleem’ over dat op inventieve wijze moest worden opgelost binnen de begroting van de VSV Tonegido. Op grond van privacyoverwegingen zullen wij u de stroken niet middels een foto tonen. (foto allesovergeldzaken.nl)

Delen ?

Gerelateerde items