Nieuws
Archiefvondsten

In de archieven van Tonegido die de redactie ter beschikking staan zitten vele mooie bescheiden. Een kleine selectie:

-Op 3 augustus 1949 krijgt Tonegido bericht dat er over het seizoen 1948-1949 met elf spelers is uitgekomen die geen lid zijn van de club,

-Op 11 september 1949 doet het bestuur aan senioren de oproep bij te dragen aan de groei van de aspiranten afdeling door 5 cent per gescoord doelpunt in een ‘aspiranten-pot’ te storten,

-Op 28 september 1949 krijgt Tonegido van de gemeente toestemming om de film ‘Koning Voetbal’ te tonen zonder dat er ‘belasting op vermakelijkheden’ betaald moet worden,

-Op 6 februari 1950 stuurt de Aspiranten commissie een brief aan het bestuur waarin men zich erover beklaagd dat er niets wordt gedaan aan training van de aspiranten terwijl die aspiranten toch van LEVENSBELANG (hoofdletters uit de brief) zijn voor de vereniging. In de eerste jaren na de oorlog werd het niet nodig geacht aan dit punt aandacht te schenken, vervolgens werd geldgebrek het motief om niets te doen, aldus de commissie. Maar dat hebben we al zo vaak gehoord, zo staat in de brief. Zonder aspiranten zijn er over 3 tot 4 jaar helemaal geen inkomsten meer, laat men daarop volgen,

-De vereniging krijgt op 22 februari 1950 uit het Fonds voor steun aan door oorlogshandelingen getroffen verenigingen 175 gulden,

-VCC cricket mag in de zomer van 1950 op het terrein van Tonegido spelen en wel op veld 2. Men mag ook een kleedkamer gebruiken. De vergoeding voor dit alles: 50 gulden,

-Op 19 april 1950 meldt Tonegido de KNVB dat er een zaterdagmiddag afdeling is opgericht,

-Op 24 mei 1950 krijgt Tonegido het bericht dat het clubhuis wordt aangesloten op het ‘electrische voedingsnet’. Kosten 238,66 gulden, door de vereniging te betalen,

-Medio 1950 doet het bestuur een oproep aan gerepatrieerde militairen uit Indonesiƫ om lid te worden. Gesteld wordt dat Tonegido de oudste neutrale sportvereniging van Voorburg is waar personen van alle gezindten en politiek inzicht lid van kunnen worden. Men kan er voetballen, volleyballen of handballen,

-Ook in 1950 kondigt het bestuur aan dat de vereniging wil overgaan tot het invoeren van een systeem van leiders,

-Per 30 augustus 1950 wordt Cornelis van Maren, woonachtig Wesselstraat 120 Den Haag, aangesteld als trainer met een arbeidsovereenkomst tot 31 mei 1951,

-In oktober 1950 krijgt Tonegido van de gemeente toestemming het clubgebouw uit te breiden. Het gaat om twee kleedkamers. Aannemersbedrijf J. van Beek, Koninginnelaan 4 Voorburg, maakt een offerte voor 3617 gulden. Van de Stichting voor jeugdzorg en sport Voorburg komt 900 gulden subsidie,

-Op 27 december 1950 meldt de KNVB dat Tonegido met negen ongerechtigde spelers is uitgekomen,

-Een geschil tussen bestuur en technische commissie over de samenstelling der elftallen leidt tot de instelling van een Adviescommissie. Die commissie komt op 12 januari 1951 tot het oordeel dat een vruchtbare samenwerking te herstellen is, als er begrip is voor elkaar, met elkaar praat in plaats van boze brieven te versturen, apart overleg te hebben over het eerste elftal, trainingen, het kweken van samenwerking en kameraadschap en het belang van een goede captaincy,

-De beweiding van het Tonegido-terrein is in maart 1951 onderwerp van een briefwisseling. De toestand van de velden is slecht. Ze worden regelmatig afgekeurd. Geopperd wordt motormaaiers van de gemeente te lenen, of er samen met andere verenigingen een aan te kopen. Naast regelmatig maaien wordt rollen aanbevolen alsmede bemesting met koeien- en kunstmest. Vanaf 1 mei 1951 tot 1 mei 1952 verpacht Tonegido het terrein aan K. Vermeer, Oranje Nassaustraat 18 Voorburg, voor 200 gulden. Hij gaat zorgen voor de beweiding waarbij jonge paarden zijn uitgesloten. Het gaat om twee velden. Vermeer dient tevens de sloten te onderhouden en dierlijk vuil op te ruimen zodat spelers noch publiek daar last van hebben voor, tijdens of na wedstrijden dan wel oefenduels,

-Op 9 mei 1951 vraagt de heer Cabooter, Veenkade 44, het bestuur van Tonegido ‘de consumptietent’ van de club te mogen pachten voor 100 euro per jaar. Hij wil die betaling echter ook vermijden door aan te geven de lijnen op de velden te willen kalken,

-11 mei 1951: de RK Sportvereniging Wilhelmus nodigt tien Tonegidoleden uit deel te nemen aan een 4 kilometer wegwedstrijd atletiek door Voorburg,

– In augustus 1951 speelt Tonegido mee in de strijd om de zilveren bal, een toernooi van de voetbalvereniging Archipel in Den Haag,

-Op 6 oktober 1951 ontvangt het bestuur van Tonegido een brief van de collega’s van VCC: of er naast de speelvelden een oefenkooi kan komen,

-24 oktober 1951: Tonegido en de Stichting voor jeugdzorg en sport Voorburg sluiten een nieuw huurcontract voor het terrein aan de Roodelaan. De huur kost Tonegido 1000 gulden per jaar. Het huurcontract eindigt 31 december 1953.

Delen ?

Gerelateerde items