Nieuws
Waar notulen al niet goed voor zijn (6)

Uit de notulen van bestuursvergaderingen:

– juni 1990 Jaarverslag secretaris seizoen 1989-1990: Tonegido is een gezonde vereniging. Toch moet er voor gewaakt worden niet met het hoofd in de wolken te gaan lopen. De bomen groeien niet tot in de hemel. Het aantal leden staat op 504 waarvan 86 niet spelend. Er zijn 63 donateurs. Bij de jeugd hebben zich 35 nieuwe leden gemeld; iets om trots op te zijn. Er worden nog meer inspanningen verricht om zich iedereen lid van een grote familie te laten voelen

– 27 september 1990 Algemene ledenvergadering: door het groeiende aantal leden neemt ook het aantal wanbetalers toe. Er is meer controle nodig bij thuisduels van het eerste. De gemeente heeft geld uitgetrokken voor renovatie van de kleedkamers. In die kleedkamers moeten spiegels komen,

– juni 1991 Verslag secretaris seizoen 1990-1991: de kleedkamers zijn nog steeds niet opgeknapt. Er waren vijftien seniorenteams actief. De verlichting op de velden 4 en 5 is in orde gemaakt. Er zijn 495 leden waaronder 83 niet spelend. De club kent 64 donateurs. Bij de jeugd waren 18 teams actief,

– 26 september 1991 Algemene ledenvergadering: de contributie gaat vijf procent omhoog,

– 9 januari 1992: het contract met hoofdtrainer Jan Hoos wordt niet verlengd.

– juni 1992 Jaarverslag secretaris seizoen 1991-1992: er is een stabilisatie van het aantal leden. Dat staat nu op 491 waarvan 85 niet spelend. De senioren hadden 14 teams, de jeugd zestien. De aanwas bij de jeugd zet door,

– 24 september 1992 Algemene ledenvergadering: er is een concept jeugdplan,

– juni 1993 Jaarverslag secretaris seizoen 1992-1993: de club heeft een honderdtal vrijwilligers die de organisatie draaiende houden. Het nieuwe kleedkamergebouw is er eindelijk. Er ligt een rapport Voorburg Woonstad 2000. Daaruit blijkt dat Tonegido naar een terrein tussen Vliet en A4 moet verhuizen. De club heeft 540 leden waarvan 94 niet spelend. Er zijn 58 donateurs. Bij de senioren spelen dertien seniorenteams en negentien jeugdelftallen. Helaas kent de jeugd geen A-team meer,

– 30 september 1993 Algemene ledenvergadering: er komt een werkcommissie voor onderhoud aan het complex,

– juni 1994: Jaarverslag secretaris seizoen 1993-1994: het jaar waarin de club 70 jaar bestond ging de boeken in als kampioensjaar. Het rapport Voorburg Woonstad 2000 is van tafel. De gemeenteraad wil de voetbalclub handhaven op de huidige plek. Er zijn 596 leden waaronder 109 niet spelend, en 60 donateurs. Er zijn nu 244 jeugdleden, een stijging van 25 procent!,

– 22 september 1994 Algemene ledenvergadering: er moet een krediet worden aangegaan van 35000 gulden voor een lichtinstallatie op veld 2. De Club van 100 wordt nieuw leven in geblazen,

– juni 1995 Jaarverslag secretaris seizoen 1994-1995: er moet meer aandacht zijn voor het derde wil Tonegido met eigen kweek de selectie aanvullen. Oudere voetballers gaan afbouwen. Het Plan Sytwende is gepresenteerd. Het sportcomplex blijft bestaan maar de vraag is of er straks nog genoeg ruimte is. Het bestuur houdt ernstig rekening met een verhuizing. De verlichting op veld 2 is er nog steeds niet; de gemeente twijfelt inzake de vergunning. Er zijn 633 leden waaronder 109 niet spelend. Het aantal jeugdleden is gestegen naar 322,

– 20 oktober 1995 Algemene ledenvergadering: de stichting Topsport Tonegido Voetbal wordt opgericht. Doel is het founeren van geld. Er wordt ook een Business club Tonegido Voorburg opgericht om sponsorgelden voor te sluizen naar voetbal, volleybal en cricket (VCC). De stichting zal de gelden van de businessclub transporteren naar de kas van de penningmeester,

– 18 april 1996: de Stichting Topsport Tonegido Voetbal wordt opgericht. Doelen: het voortbestaan van de vereniging garanderen, geld founeren (sponsorgelden verkregen van de Business club Tonegido Voorburg)

– juni 1996 Jaarverslag secretaris seizoen 1995-1996: de gemeente wil een herschikking van voetbalvelden. Daarbij zijn alle opties open, van verhuizingen tot fusies. Tonegido is niet tegen een samenwerking met een andere club. Probleem is dat het bestuur niet weet wat er met Sytwende gaat gebeuren en wat dit eventueel voor de club (blijven of niet) kan betekenen. Er zijn nu 620 leden waarvan 124 niet spelend. Het aantal donateurs staat op 53. Het aantal jeugdleden stabiliseert zich,

– 5 september 1996 Algemene ledenvergadering: de businessclub heeft 25.000 gulden toegezegd. Tonegido kan geen kant meer op. Er is behoefte aan 5 velden, 2 trainingsvelden en een sporthal. We praten met gemeente en SV Voorburg,

– 11 juni 1997: Carel Goseling wil bestuurslid worden. Voor sponsor Het Hoekpunt is het seizoen 1997-1998 het laatste. Nieboer – Gemako wordt benaderd voor het seizoen 1998-1999

– september 1997 Jaarverslag secretaris seizoen 1996-1997: er zit weer groei in het recreatievoetbal. Het plan Sytwende gaat door. Devjo gaat naar Westvliet. De toekomst van ons is ongewis. De vergunning voor lichtmasten op veld 2 is eindelijk binnen. De stichting Topsport is opgericht. Er zijn 665 leden, 45 meer dan een jaar eerder. Niet spelend zijn er 107. De jeugdafdeling krijgt stabiliteit. Er is voldoende kwaliteit in de breedte en er zijn prima trainers

– 4 september 1997 Algemene ledenvergadering: de contributie moet omhoog om een financieel gat van 15.000 gulden op te kunnen vangen. Leden die geen automatische incasso afgeven betalen 20 gulden extra. Voortaan gaat de contributie per seizoen met de inflatie omhoog, afgerond op 5  gulden. De stichting Topsport heeft 20.000 gulden opgeleverd,

– oktober 1998 Jaarverslag secretaris seizoen 1997-1998: nadat Devjo weigerde richting Westvliet te gaan moeten alle voetbalclubs samen 100.000 gulden bezuinigen. Tonegido sprak met SV Voorburg. Dat was positief. Men viel vervolgens echter voor Devjo dat liet blijken wel naar SV Voorburg te willen komen, ondanks afspraken die men al met VV Wilhelmus had. Wilhelmus vroeg Tonegido vervolgens te komen praten over een verhuizing naar Westvliet en een krachtenbundeling. Tonegido heeft dat afgewezen. De burgemeester vroeg ons toch met Wilhelmus te gaan praten. Hij noemde een termijn van 2 tot 3 jaar. Bovendien mochten wij Devjo-velden gaan gebruiken. Met een nieuwe wethouder werden al die ‘afspraken’ ingetrokken. Het Devjoveld was nog maar voor 1 seizoen; niet praten met  Wilhelmus zou ons een drievoudige huur ‘opleveren’. Wilhelmus liet weten Tonegido niet meer nodig te hebben. De gemeente ziet ons als zwart schaap. Wij moeten weg van de Rodelaan. Er zijn nu 360 jeugdleden,

– 8 oktober 1998 Algemene ledenvergadering: Contributie gaat tien gulden omhoog vanwege huur veld 4 en tekort van 7000 gulden. Voorzitter C. Driel: We hebben geen intentie te verkassen naar Wilhelmus. We blijven hier met 1 of 2 velden er bij. We willen ook geen fusie met Wilhelmus. Er komt wel een eigen plan van Tonegido voor verhuizing naar Schrepelpad. C. Driel stapt op als voorzitter

– juni 1999 Jaarverslag secretaris: Ton Jenner heeft afscheid genomen. Wim Schaap vertrekt naar Lisse. Wim van Laar is zijn opvolger. Eind 1998 zag de wethouder in dat haar eis tot fusie met VV Wilhelmus geen basis had. De gemeente ging een eigen plan maken voor Tonegido. De jeugdafdeling had 31 teams. Het vertrek van coordinator Paul van Lith had een grote impact op de jeugdafdeling. Mensen die zich opwierpen in die afdeling iets te gaan doen haakten later weer af. A1 promoveerde naar hoofdklasse, B1 bleef op dat niveau. Zijn nu 360 jeugdleden: 38 meer dan een seizoen eerder,

– juni 2000 Jaarverslag secretaris seizoen 1999-2000: er  is een pakket van eisen voor sportpark Westvliet bij de gemeente neergelegd als Tonegido daar heen verhuist. De gemeente beloofde een financieel arrangement te maken. Verder dan 2 miljoen gulden kwam men niet. Tegelijk wilde men dat Tonegido een intentieverklaring tekende. Dat is afgewezen. Het kabinet wil de Haagse annexactie van onder meer sportpark Westvliet doordrukken. Tonegido is met de gemeente Den Haag gaan praten. De gemeente Voorburg beloofde een nota maar die kwam er niet. Het aantal leden staat op 575 tegen 729 een zomer eerder.

– 5 september 2000: Voorzitter Peter Grötzinger trekt het niet meer. Hij moet alles doen, krijgt alleen maar verwijten. Hij gaat het rustiger aan doen. Verlaat de vergadering.

– 10 oktober 2000: seizoen 1999-2000 kent een tekort van 24.000 gulden. Secretaris Carel Goseling stelt vertrouwensvraag: hij krijgt van alles de schuld. Er is geen vertrouwen. Geen professionaliteit. De vereniging is bezig op het niveau van een 5e-6e klasser. Van elkaar steunen is geen sprake,

– 23 november 2001 Algemene ledenvergadering: we moeten nu gaan onderhandelen met gemeente en Wilhelmus. Adviescommissie: we hebben onvoldoende informatie om nu iets over een fusie te zeggen. Er is nog te veel onzeker. Moet worden uitgewerkt.  Tonegido heeft geen haast bij de gesprekken. Er ligt al een jaar een programma van eisen:

– 6 februari 2001: de club is eigenlijk al jaren failliet,

– 8 mei 2001: Tonegido zit financieel klem. Bij de bank -60.000 gulden. Op de giro 2400 plus. Contant nog 4500 gulden. De kantinewinst staat op 86.000 gulden terwijl er op 120.000 was gerekend,

– 18 mei 2001: de heer Mitterdorfer gaat met een groep van 30 anderen de jeugdafdeling nieuw leven inblazen. Hij trekt daar, met sponsoren, ook geld voor uit,

– juni 2001 Jaarverslag secretaris seizoen 2000-2001: de gemeentelijke plannen hebben een negatief effect op  de club. Leden stappen op vanwege de onzekerheid; nieuwe komen om dezelfde reden niet naar de vereniging. Er is vanwege de Haagse plannen met Westvliet feitelijk niets gebeurd. Nu wordt plots gemeld dat het sportpark Voorburgs blijft. Er zijn ongeveer 100 jeugdleden vertrokken. Tegelijk is er wel een nieuwe start met de jeugdafdeling gemaakt,

– 4 september 2001: Agnieta Martinus stapt op als penningmeester onder andere omdat ze geacht wordt ‘creatief’ te boekhouden. En omdat de secretaris geld van de bank haalt om spelers te betalen,

– 17 december 2001 Algemene ledenvergadering: We zitten 100.000 gulden in de min en er zijn 150 leden vertrokken. Ook sponsoren haken af. We zitten bijna aan de bodem. We moeten hier weg maar Den Haag kan alles blokkeren. We willen niet jaren in een bouwput zitten. De gemeente roept iets over tien miljoen gulden. Maar dat is papier. We willen een hypotheek nemen op de clubtent van 150.000 gulden. Ledenvergadering akkoord

– december 2001: B&W hebben een nieuw voorstel gedaan inzake het opknappen van Westvliet, de verhuizing van Tonegido daar heen en een fusie met VV Wilhelmus. Er is 5,7 miljoen gulden voor vrijgemaakt. Tegelijk meldt de gemeente dat de fusie met Wilhelmus al rond is. Dat is niet zo. Daarnaast blijft Westvliet wel Haags grondgebied. Dat zou kunnen betekenen dat er in de toekomst weer  verhuisd moet worden als Den Haag andere plannen met dit gebied krijgt. Ten derde schetsen B&W ook een mogelijkheid voor Tonegido om aan de Rodelaan te blijven. Het bestuur heeft alle bedenkingen en bezwaren bij de gemeenteraad ingebracht,

– juni 2002 Verslag secretaris seizoen 2001-2002: de gemeenteraad gaf eind 2001 goedkeuring aan uitgave 10 miljoen gulden voor sportpark Westvliet. De fusie van Leidschendam en Voorburg heeft de hele zaak vertraagd. De twee gemeenten hebben bovendien verschillende ‘sportbeleiden’. We zullen hier nog tot medio 2004 voetballen. Er is weer aangroei  van het aantal jeugdleden,

– juni 2003 Jaarverslag secretaris seizoen 2002-2003: de fusie met Wilhelmus is afgeketst. De VV eiste een aanvullend boekenonderzoek naar financiële risico’s die straks mogelijk afgewenteld zouden worden op de nieuwe vereniging. Voor die risico’s wilde men een financiële afdekking; vooraf. De gemeente ging mee in de verhalen dat de zaken bij Tonegido financieel niet op orde zouden zijn. Er kwam tegelijk een nieuw gemeentelijk plan: Wilhelmus en Tonegido moesten samen op Westvliet gaan spelen. De huur aan de Rodelaan werd opgezegd. Tonegido moest bewijzen dat men financieel gezond was. Het bestuur beraadt zich nu. Bij de jeugd is er een nieuw A1-team van 18 spelers. Er is ook een nieuw jeugdbeleidsplan,

– September 2003: Tonegido zet Hans Slootmaker aan de kant,

– Januari 2004: de gemeente deelt Tonegido mee dat de vergunning die in 1999 aan Sytwende b.v werd verleend voor een gronddepot op de Devjovelden wordt verlengd tot 1 september 2004. Sytwende b.v. heeft op de Devjovelden 3 grondopslagen. Dat Sytwende b.v. eerder niet voldaan heeft aan milieuvoorschriften bij de grondopslag is voor de gemeente geen reden de vergunning niet te geven. Overigens dient de provincie de naleving op milieuvoorschriften te controleren, niet de gemeente. Bij het depot gaat het om 20.000 kubieke meter grond direct naast het toegangspad tot Tonegido. In totaal ligt er op de Devjovelden 60.000 kubieke meter grond,

– 26 februari 2004: discussie over uitspraken van de secretaris in de media inzake de dopingzaak Mansveld. De Haagsche Courant heeft zaken verdraaid en inmiddels gerectificeerd. Het geheel begon met uitspraken van Melbi Raboen via teletekst. Die is echter geen woordvoerder en ook geen verdediger van Mansveld. Daarnaast speelt er een zaak rond betalingen spelers: de secretaris kon geen geld halen aangezien de penningmeester niet aangaf dat er gestort was en welke coupures er nodig waren. De bank geeft hem niet zo maar iets mee. Voorzitter stelt dat secretaris weg moet. Hij heeft er geen vat meer op. Hij trekt het ook niet meer en verlaat de vergadering

– 25 maart 2004: discussie over de positie van secretaris/manager Carel Goseling. Penningmeester Ron Vogelaar stopt na het seizoen als de secretaris blijft. De voorzitter kiest de kant van de penningmeester. Het gaat om de functie, niet de persoon. CG kan bestuurslid blijven maar geen secretaris meer. De zaak blijft rusten tot de algemene ledenvergadering,

– juni 2004 Jaarverslag secretaris seizoen 2003-2004: de gemeente blijft de kaart Wilhelmus spelen en die vereniging stelt  steeds nieuwe eisen. Eisen waaraan niet te voldoen was. Forum Sport bood een uitweg: samenwerking en mogelijk fusie. De gemeente stemde ermee in Wilhelmus te verruilen voor Forum Sport en het gereserveerde geld ten behoeve van Tonegido op Westvliet in te zetten voor Tonegido op sportpark ’t Loo. Met de sponsoring gaat het slecht. Het aantal leden blijft op circa 550 hangen. Wel was er een forse aanwas van jeugd,

– 7 juli 2004: eindafrekening seizoen 2003-2004: – 22.585 euro. Wordt leden niet gemeld. 9000 euro wordt doorgeschoven naar volgende seizoen. Problemen bij het derde. Nemen afscheid van de trainer daar. Trainer 2e, Kila, is ook al weg,

– 10 juli 2004: Melbi Raboen stapt op bij Tonegido als technisch adviseur. Hij was dat sinds medio 2003.

 

 

Delen ?

Gerelateerde items