Nieuws
Terrein aan de Roodelaan

Zoals bekend werd de VSV Tonegido 1 februari 1924 opgericht en werd men in de zomer van 1924 door de HVB toegelaten tot de competitie.

De VSV speelde op een weiland van boer De Greef in Voorburg op de hoek van de spoorbaan (Den Haag – Utrecht) en de Prinses Mariannelaan.

Uit een brief aan de gemeenteraad van 16 september 1925 blijkt echter dan men niet erg ‘happy’ was over de plek waar men de wedstrijden moest afwerken. Het bestuur vroeg de gemeenteraad om ‘een sportterrein’. Dat verzoek werd echter door verwezen naar B&W van Voorburg. Die moesten maar beslissen.

Hoe het precies gegaan is, is niet meer exact na te gaan maar de VSV Tonegido kwam aan de Roodelaan (toen nog met dubbel o) terecht. In juli 1928 deelde men de velden daar met een vereniging die luisterde naar de naam Petrolea.

Op 11 oktober 1928 melden B&W de gemeenteraad dat de kleedlokalen aan de Roodelaan worden uitgebreid. Bijna een jaar later, juli 1929, gebeurt dat kennelijk nogmaals want B&W geven aan dat Tonegido een krediet krijgt van 900 gulden voor uitbreiding van het aantal kleedkamers. De huur van het complex gaat in ruil daarvoor met 75 gulden per jaar omhoog.

In september 1931 blijken Tonegido en Enkes de bespelers van het complex aan de Roodelaan. B&W verhuurt de velden aan deze twee clubs.

Twee jaar later (september 1933) blijkt de situatie al weer veranderd. Tonegido krijgt van de gemeente een huurverlaging van 150 gulden per jaar aangezien BTC als onderhuurder is vertrokken. Dat scheelt Tonegido 200 gulden huur per jaar op een totale huursom van 700 gulden.

(De dame op de uitgelichte foto is mevrouw Van Oostendorp, de vrouw  van voorzitter F. van Oostendorp. Foto hieronder, de clubtent)

Delen ?

Gerelateerde items