Nieuws
De verhuizing (1)

Zoals eerder op deze site aangegeven ontstond uit een door de gemeente Voorburg in 1996 aangezwengelde discussie over de kosten van het onderhoud van de diverse voetbalvelden, een gesprek over het bundelen van de bestaande voetbalclubs Devjo, SV Voorburg, VV Wilhelmus en VSV Tonegido.

In 1997 mondt die discussie uit in een samenvoeging van Devjo en SV Voorburg op het sportpark ’t Loo in Voorburg, thuishaven van de SV Voorburg. De Voorburgse burgemeester Michiel van Haersma Buma streeft vervolgens naar een verhuizing van de VSV Tonegido richting sportpark Westvliet waar de VV Wilhelmus speelt.

De burgemeester heeft de gesprekken tussen de clubs overigens min of meer afgedwongen. Hij dreigt met een veldhuurverhoging van 25.000 gulden per jaar vanaf 1 januari 1998 als de clubs er door hun besluiten inzake samenwerking niet in slagen de lasten van de gemeente voor het onderhoud van de velden met 100.000 gulden per jaar terug te dringen.

Th. C.A.P. Driel, voorzitter van de VSV Tonegido, geeft meteen aan dat zijn club niet zo nodig naar Westvliet hoeft. En dat men er, indien het tot een verhuizing komt, heen gaat als zelfstandige vereniging zonder fusie met de VV Wilhelmus. Driel wil pas begin 1998 gaan praten met de VV Wilhelmus.

Van Haersma Buma geeft aan dat het complex Rodelaan niet voldoet aan de status van de VSV Tonegido. Met name het parkeren is een probleem. De burgervader wijst verder op plan Sytwende (de komst van de N14, huizenbouw en aanleg van groen) en de gevolgen daarvan voor de velden van Devjo en VSV Tonegido op sportpark Damsigt en Rodelaan.

Met de krachtenbundeling van Devjo en SV Voorburg, alsmede de gesprekken die VSV Tonegido en VV Wilhelmus gaan voeren gaat de burgermeester de gemeenteraad voorstellen de gedachte verhoging van de veldhuur op te schorten.

Als smeerolie voor de samenwerkingsverbanden tussen de voetbalclubs heeft de gemeente overigens 1 miljoen gulden klaar liggen.

Begin 1998 blijkt overigens dat de uitvoering van het plan-Sytwende vertraagd is door een uitspraak van de Raad van State over vormfouten en door de vele bezwaarschriften tegen de voornemens.

 

Delen ?

Gerelateerde items