Nieuws
De verhuizing (4)

Het is inmiddels medio 2000. Het bouwconcern dat de N14 aanlegt blijkt vervuilde grond te hebben gestort op de velden van Devjo. Dat had helemaal niet gemogen. De VSV Tonegido beschuldigt de gemeente van illegale stort hetgeen burgemeester Van Haersma Buma woedend ontkend.

Feit is dat de manager van Sytwende b.v. zelf in het openbaar heeft toegegeven dat het om vervuilde grond gaat. Door een actie van VSV Tonegido blijkt bovendien dat er voor de stort, waarvoor de vrachtwagens via de poort van het Tonegido-terrein rijden, geen vergunning bestaat.

Het is  de zoveelste ‘pesterij’ zijdens de gemeente richting VSV Tonegido na het gehannes rond de huur van een Devjo-veld, het opzeggen van de huur van het trainingsveld, een parkeerverbod voor bezoekers van de VSV Tonegido in de omliggende straten en het plots aangeslagen worden voor de waterrekening.

De  VSV Tonegido zoekt ondertussen contact met het gemeentebestuur van Den Haag. ‘Wat bent u van plan met Westvliet?’ luidt de vraag. Het antwoord: ‘Wij willen dat gebied gaan ontwikkelen tot een hoogwaardig kantorengebied’. Het sportpark moet in 2010 verdwijnen.

De Voorburgse wethouder sportzaken, Jacqueline van den Honert, spreekt dat tegen. Volgens haar zal Den Haag de bestemming sportpark respecteren. De vraag hoeft ook helemaal geen rol te spelen bij de gesprekken tussen de VSV Tonegido en de VV Wilhelmus, meent de wethouder. Bij de VSV Tonegido zien ze dat anders. Na een eventuele verhuizing naar Westvliet zou Den Haag immers gaan bepalen waar de vereniging heen moet, mocht het sportpark sluiten.

Ondertussen laait in de gemeenteraad de discussie op over de toekomst van de Tonegidovelden:  groen of bebouwen. Door bebouwing zou de gemeente miljoenen kunnen verdienen; geld dat nodig is om de verhuizing van de VSV Tonegido en herinrichting van sportpark Westvliet mee te financieren. De keuze valt op de eerste variant: groen. Alhoewel, langs de Rodelaan komt wel een lint woningen.

Eind januari 2001 gaan de VSV Tonegido en de VV Wilhelmus weer met de gemeente praten over de verdere voortgang van alle plannen. Een verhuizing/fusie wordt niet eerder voorzien dan de zomer 2003.

Een delegatie van het bestuur van de VSV Tonegido heeft ondertussen contact met de collega’s bij ADO Den Haag. Die club zou kunnen komen trainen op Westvliet en ook wedstrijden spelen. Een win-win situatie voor beiden. De ADO-elftallen spelen vlak bij het nieuwe stadion in Leidschenveen; de VSV Tonegido zou extra inkomsten krijgen. Het wordt niets als blijkt dat ADO Den Haag dan de dienst wil gaan uitmaken op het sportpark. Het kan in de ogen van die club niet zo zijn dat bijvoorbeeld hun C1 zou moeten wachten omdat de C1 van de VSV Tonegido een wedstrijd speelt.

Om uit de impasse te geraken presenteert de VSV Tonegido een eigen plan: aan de Rodelaan blijven met een strook velden evenwijdig aan de Rodelaan achter de bestaande en te bouwen woningen. Het trainingsveld kan worden opgegeven; de gemeente kan op de vrijkomende grond het gewenste groen realiseren en de gemeente houdt tussen 10 en 13 miljoen gulden in de zak nu men Westvliet niet opnieuw hoeft in te richten, de verhuizing van de VSV Tonegido niet hoeft te betalen en ook geen vergoeding moet neertellen voor de eigendommen van de VSV Tonegido bij vertrek.

VSV Tonegido gaat een nieuwe toekomst tegemoet in het centrum van de per 1 januari 2002 te vormen gemeente Leidschendam-Voorburg. Na vier jaar praten betekent het plan een doorbraak, zo geeft het bestuur van de VSV Tonegido aan. Zelfs de parkeeroverlast voor de buurt kan beperkt worden door een andere inrichting van Tonegido’s parkeerplaats.

De gemeente Voorburg schiet het idee meteen af met het zwakke excuus dat er op de hoek Rodelaan/Oosteinde een stukje grond ligt dat niet van de gemeente is en dat nu binnen een Tonegidoveld zou gaan vallen.

Bij de VSV  Tonegido meldt zich de heer Van Hemmen namens Volker Stevin, bouwer van de N14. Hij stelt dat zijn bedrijf niet alleen de wegaanleg bepaalt maar ook wat er in een strook van 100 meter aan beide zijden van die weg gebeurt. Dus ook wat betreft het Tonegido-terrein aan de Rodelaan.

Hij wil weten wat de VSV Tonegido wil hebben om te vertrekken. Hij schermt met 1 miljoen die als ‘smeergeld’ gebruikt kunnen worden. Hij wil dat bij de gemeente gaan inbrengen als de VSV Tonegido meewerkt aan een verhuizing. Een delegatie van het VSV-bestuur laat hem weten dat hij dat wat hen betreft mag gaan proberen. De VSV Tonegido hoort vervolgens nooit meer iets.

 

 

 

Delen ?

Gerelateerde items