Nieuws
De verhuizing (6)

Het is 2003. De VSV Tonegido en de VV Wilhelmus zijn nu al vijf jaar aan het praten over een verhuizing van de VSV Tonegido naar sportpark Westvliet als zelfstandige vereniging naast de VV Wilhelmus of als fusieclub.

Naar buiten toe doet wethouder Kees van der Brugge de zaak namens de gemeente. Feitelijk bepaalt burgemeester Michiel van Haersma Buma wat er gebeurt.

Tussen beide verenigingen is onenigheid ontstaan over een mogelijke claim van de fiscus bij de VSV Tonegido. De VV Wilhelmus wil daar geen nadelige gevolgen van ondervinden als men met de VSV de handen ineen heeft geslagen.

De burgemeester weet een uitweg. Er ligt nog een stuk grond braak op Westvliet, gedacht als oefenterrein voor de brandweer. Daar is ook een pot geld voor gereserveerd: 350.000 gulden. Dat bedrag kan ingezet worden mocht de VSV Tonegido fiscaal in problemen komen.

Dat opzetje gaat echter de mist in nadat de gemeenteraad er lucht van krijgt. De VV Wilhelmus claimt dat het stuk grond zou moeten dienen als extra parkeerplaats.

Uiteindelijk zeggen de leden van de VV Wilhelmus ‘nee’ tegen een fusie. Ze vertrouwen de financiĆ«n van de VSV Tonegido niet ondanks een rapport van Ernst & Young dat er niets mis is alsmede een rapport van de KNVB dat zulks bevestigt.

Volgens de VSV Tonegido zoekt de VV Wilhelmus slechts een uitweg nu het de vereniging weer goed gaat en er groei in het ledental zit. De reddingsboei VSV Tonegido is niet meer nodig.

De VSV rouwt er niet om. Volgens geldende jurisprudentie moet de gemeente de vereniging een equivalent sportpark aanbieden. Voordien kan de VSV Tonegido niet van het terrein aan de Rodelaan verdreven worden.

Eind maart 2003 beroept Wilhelmus-voorzitter Wim van der Meer zich op een rapport van het bureau Velzen Van der Water. Daaruit blijkt dat de VSV Tonegido zwart heeft betaald. Als de belastingdienst kwaad wil kan dat leiden tot een claim van 120.000 euro per jaar.

De VV Wilhelmus heeft zelf ook een claim ontvangen, van 400.000 gulden die men na vier jaar strijd heeft kunnen terugbrengen naar 40.000. Dat bedrag is betaald. Opnieuw moeten gaan betalen vanwege Tonegido wil de VV Wilhelmus niet.

Burgemeester Van Haersma Buma noemt het afketsen van de fusie ‘amateuristisch geklungel’. Volgens hem was een ‘unieke kans’ verspeeld. Wim van der Meer voorspelt echter dat de gesprekken tussen beide verenigingen binnen enkele weken wel weer hervat zullen worden. Volgens hem moet de VSV Tonegido hoe dan ook naar Westvliet verhuizen.

De gemeente zelf neemt een half jaar de tijd om te bezien of de twee clubs alsnog tot elkaar komen. Een soort ‘afkoelingsperiode’ waarna de gemeente een nieuw plan wil presenteren.

In september 2003 is het zo ver. De gemeente wil zo’n 3 miljoen euro investeren in sportpark Westvliet om de komst daar van de VSV Tonegido mogelijk te maken. Met ingang van het seizoen 2005-2006 moet Tonegido er zitten. Voordat het zo ver komt wil de gemeente echter eerst een schriftelijke verklaring ontvangen waaruit blijkt dat de belastingdienst bij de VSV Tonegido langs is geweest en er geen claim zijdens de fiscus dreigt. De gemeente eist voor 1 november duidelijkheid van de VSV Tonegido en de VV Wilhelmus. Dit vanwege een gemeenschappelijk gebruik van het hoofdveld waarop nu alleen de VV Wilhelmus speelt.

De 1 november komt en gaat. In januari 2004 krijgt wethouder Van der Brugge van de gemeenteraad de opdracht alsnog een fusie tussen beide verenigingen te bewerkstelligen. Een laatste poging. Zo ver komt het echter niet. Enkele maanden later blijkt dat de VSV Tonegido richting sportpark ’t Loo trekt, thuisbasis van Forum Sport.

 

 

Delen ?

Gerelateerde items