Nieuws
De verhuizing (5)

1 januari 2002: de nieuwe gemeente Leidschendam-Voorburg is gestart met Michiel van Haersma Buma als nieuwe burgemeester. Den Haag heeft sportpark Westvliet geannexeerd. Het beheer blijft echter in handen van de nieuwe fusiegemeente. De nieuwe wethouder voor sportzaken is Kees van der Brugge.

Het nieuwe gemeentebestuur legt ook een nieuw plan op tafel. De VSV Tonegido gaat naar Westvliet maar als zelfstandige vereniging. De gemeente gaat daar voor een herinrichting zorgen. Medio 2005 moet de verhuizing van de VSV rond zijn. Het hoofdveld gaat men delen met de VV Wilhelmus.

Voorzitter Peter Grötzinger is verbijsterd aangezien de gemeente meteen de huur van het complex aan de Rodelaan heeft opgezegd. Het hele verhaal wordt zijdens de gemeente plots uit de doeken gedaan tijdens een ontmoeting met de nieuwe wethouder. Van overleg is geen sprake.

Het samen gebruiken van het hoofdveld stuit meteen op bedenkingen in verband met reclameborden van sponsoren en gebruik van clubgebouwen, lees kantines. Ook bij de VV Wilhelmus klinken dat soort bedenkingen. Het gaat immers over twee verenigingen die op zondagen hun competitieduels afwerken.

Extra probleem zijn de verschillen in het sportbeleid tussen Leidschendam en Voorburg. In Leidschendam doet de gemeente het onderhoud van velden, in Voorburg is dat een zaak van de clubs zelf. Van der Brugge laat weten ongeveer een jaar voor nadere studie nodig te hebben. De tien miljoen gulden die Voorburg voor de verhuizing van de VSV Tonegido en de herinrichting van Westvliet gereserveerd had, houdt hij wel overeind.

Kort daarop krijgt de VSV Tonegido een brief waarin staat dat de huur van het trainingsveld per 1 juli 2003 gestaakt wordt.  ‘Een begraafplaats gaat boven een sportveld’, aldus de wethouder verwijzend naar de reden voor het staken van de huur: de Oosterbegraafplaats moet vergroot worden. Dat er door de fusie van Leidschendam en Voorburg meer begraafplaatsen zijn, brengt de wethouder niet op andere gedachten.

In februari 2003 kondigt Den Haag een rechtszaak aan tegen Leidschendam-Voorburg. De Hofstad wil het eigendom van sportpark Westvliet krijgen dan weliswaar op haar grondgebied ligt doch formeel eigendom is van Leidschendam-Voorburg. Leidschendam-Voorburg heeft overigens de steun van het kabinet in deze.

De VSV Tonegido en de VV Wilhelmus bespreken ondertussen onder leiding van de KNVB een gezamenlijke bespeling van sportpark Westvliet. De voetbalbond is door de gemeente zelf aangezocht. Na de zomer van 2003 ligt er een rapport van de KNVB. Conclusie: VSV Tonegido en de VV Wilhelmus moeten elk een eigen hoofdveld krijgen op het sportpark. Elke andere oplossing is onwerkbaar. Wethouder Van der Brugge snapt het niet. ‘AC Milan en Internazionale delen ook hun hoofdveld’, stelt hij.

Toch belooft hij opnieuw naar het eerdere inrichtingsplan  te gaan kijken. Daarin staan  al een nieuw clubgebouw voor de VSV Tonegido plus tien kleedkamers alsmede een opknapbeurt voor de kleedlokalen van de VV Wilhelmus. Er komt bovendien een kunstgrasveld op Westvliet.

Ondertussen komt er een nieuw kwestie boven water. De gemeente wil weten wat de financiële situatie van de VSV Tonegido is voordat men ‘groot geld’ steekt in de verhuizing van de club. In een brief aan de gemeenteraad reppen B&W over de mogelijkheid dat de VSV Tonegido een zeer hoge heffing van de belastingdienst krijgt opgelegd. Dat gerucht was voor de VV Wilhelmus eerder al aanleiding de beraadslagingen met de VSV Tonegido op te schorten. Van een eventuele fusie wil men daar niets meer horen. Bij de VSV Tonegido is men juist weer bijgedraaid richting een fusie.

Wethouder Van der Brugge vindt het voldoende als de VSV Tonegido zelf aangeeft dat een claim van de belastigdienst niet aan de orde is. De gemeenteraad gaat daar niet in mee. Men eist een verklaring van de belastingdienst zelf. Als Van der Brugge aangeeft zelfs meer dan de eerdere tien miljoen gulden (4,7 miljoen euro) in het project VSV Tonegido te willen steken is het hek van de dam. De gemeenteraad eist dat hij opnieuw over een fusie van de VSV Tonegido en de VV Wilhelmus gaat praten.

 

 

 

Delen ?

Gerelateerde items