Nieuws
De verhuizing (8)

Grote vraag blijft hoe het zo mis kon gaan met de verhuizing van de VSV Tonegido naar sportpark Westvliet. Daar zijn een aantal redenen voor aan te wijzen:

  1. De gemeente Voorburg dacht er te makkelijk over. Vergat de emoties en sentimenten. Hield onvoldoende rekening met de kosten van de operatie,
  2. De gemeente Voorburg zette in op machtspolitiek toen het allemaal minder vlot ging dan dacht. De VSV Tonegido werd op allerlei manieren onder druk gezet. Het maar één seizoen leveren van een extra veld op het verlaten Devjo-complex. Het opzeggen van de huur van het trainingsveld. Het storten van grond rondom het Tonegido sportpark. Het bemoeilijken van parkeren in de buurt. Het plots sturen van een waterrekening. Het opeisen van een kleedkamer voor de schoolsport. Het (laten) uiten van dreigementen zijdens de bouwer van de N14, Volker Stevin. Een verbod op het schenken van alcohol. Het sturen van een rekening voor een zogenaamd vernield trainingsveld. Het klakkeloos wegvegen van een alternatief plan dat de vereniging zelf maakte,
  3. De effecten van de annexatie door Den Haag van grond waaronder sportpark Westvliet, en de plannen die Den Haag daarvoor naar buiten bracht,
  4. De effecten van de krachtenbundeling tussen Leidschendam en Voorburg tot één gemeente en alle gevolgen voor het sportbeleid alsmede personele wisselingen in de politiek,
  5. De eisen die de VV Wilhelmus telkens formuleerde als aan de orde kwam welke faciliteiten de VSV Tonegido op Westvliet moest krijgen,
  6. Het blijven hameren op een fusie zonder acht te slaan op de onderlinge verhoudingen tussen de VSV Tonegido en de VV Wilhelmus. En het blijven aansturen op een gezamenlijk gebruik van het hoofdveld op Westvliet, indien die fusie er niet kwam,
  7. De claim zijdens de VV Wilhelmus dat er bij VSV Tonegido een belastingaanslag dreigde vanwege zwarte betalingen waarvoor de VV Wilhelmus mede zou moeten bloeden. Dat terwijl men zelf al was aangeslagen door de belastingdienst voor datzelfde feit. Iets dat men in de gesprekken met de VSV Tonegido en de gemeente verzweeg,
  8. Het niet zoeken naar een alternatief voor de operatie-Westvliet,
  9. Gebrek aan 100 procent vertrouwen tussen alle gesprekspartners,
  10. Gebrek aan doorzettingsvermogen bij alle betrokkenen. Geen ‘heilig moeten’ doch steeds weer vooruit- en doorschuiven.

Volgens burgemeester Michiel van Haersma Buma had de VSV Tonegido zich in het hele proces niet flexibel genoeg opgesteld. Een vreemde constatering aangezien de VSV Tonegido zelf de ‘uitweg’ bedacht richting sportpark ’t Loo. Een oplossing die de gemeente met beide handen aangreep. Plots geen vragen meer over de financiële status van de VSV.

De verhuizing naar ’t Loo betekende overigens het einde van de VSV Tonegido. Een club zonder jeugd is geen club. De verwachting dat talenten van het zogenaamd niet-ambitieuze Forum Sport naar de VSV zouden komen, bleek een sprookje.

In de gesprekken liet de VSV Tonegido zich de voorwaarden van Forum Sport dicteren. Dat was volkomen onnodig. Het was immers de plicht van de gemeente een equivalent sportpark voor de vereniging te leveren als men weg moest van de Rodelaan. De VSV Tonegido had daarop gewoon kunnen wachten.

Dat Haagsche Bluf er als hoofdsponsor mee stopte was een extra complicatie. Nu moest de VSV Tonegido het geld dat men ontving voor de eigen bezittingen aan de Rodelaan, inzetten om overeind te blijven. Dat lukte, voor even. Blijvend was het geen oplossing.

Een belastingclaim van 600.000 euro, later teruggebracht tot één tiende van die som, deed de club financieel de das om. Ook al omdat alle ‘sterren’ vertrokken waren en de talenten die er nog wel rond liepen (aangeleverd door de voetbalacademie van Ton Jenner) het niveau niet haalden. De invloed zijdens de academie op het voetbaltechnische beleid bleek ook een ongezonde constellatie.

Met de verhuizing zette de sportieve neergang in. De VSV bivakkeerde in de onderste regionen van de hoofdklasse, degradeerde, speelde twee seizoenen eerste klasse, om weer terug te keren in de hoofdklasse. Voor de laatste keer. Met een dertiende plek en degradatie als resultaat. Einde vereniging.

 

Delen ?

Gerelateerde items