Nieuws
Algemene Ledenvergadering 1996

Op 5 september 1996 vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Enkele punten die daar werden besproken:

 • De lichtmasten op veld 2 staan er nog steeds niet,
 • Frank Franken is medio het seizoen 1995-1996 ontslagen. In zijn plaats is Melbi Raboen aangesteld. Die moest echter worden weggekocht bij SV DIO in Haarlem. Dat kostte 7000 gulden netto,
 • In twee jaar tijd is het aantal senioren met 12,5 procent gestegen, het aantal jeugdleden met 57 procent,
 • De kleedkamers zijn vuil, het materiaal is niet in orde,
 • Joop Bentvelzen sr. is op eigen verzoek gestopt als bestuurslid. Hij wil ook geen enkele officiĆ«le functie meer in de vereniging bekleden. Oud-voorzitter Wim Meyer stelt dat Joop heel veel betekend heeft voor de club,
 • De Stichting topsport Tonegido is er nog steeds niet. Bestuur krijgt wel mandaat de stichting op te richten. Zo moet er extra geld binnen komen nu de gemeente 200.000 gulden aan bezuinigingen heeft aangekondigd. De contributie kan niet jaarlijks verhoogd worden om dat op te vangen,
 • Het besturen van de club wordt steeds complexer. Er is meer kennis en kunde nodig,
 • De VSV wijst een eventuele samenwerking met een andere club niet af nu de gemeente de sportvelden wil herschikken,
 • Over een mogelijke verhuizing naar een ander complex laat het bestuur zich niet uit. Er is nog te veel onduidelijk,
 • Het seizoen 1995-1996 bracht in sportief opzicht geen spectaculaire ontwikkelingen. De trainers Melbi Rabon en John Koole vertrekken,
 • De VSV Tonegido heeft 620 leden waarvan 290 jeugdleden zijn,
 • KNVB-district West 3 (kantoor in Leiden) wordt opgeheven. De VSV speelt voortaan in district West 2 (kantoor in Rotterdam).
Delen ?

Gerelateerde items