Nieuws
VSV Tonegido kon aan Rodelaan blijven

De VSV Tonegido had aan de Rodelaan in Voorburg kunnen blijven. Dat blijkt uit het ‘Plan Sytwende te Voorburg’ zoals dat in februari 1995 werd gepresenteerd door Bohemen Vastgoedontwikkeling b.v. en Koninklijke Volker Stevin N.V. Op de tekening die bij het plan is gevoegd staan de Tonegido-velden gewoon ingetekend.

Het plan Sytwende hield de aanleg van een 2,2 kilometer lange weg in deels ondergronds en deels bovengronds tussen de A4 en de spoorbaan Amsterdam-Rotterdam, gekoppeld aan de bouw van circa 1000 woningen waarvan de helft ééngezins en de rest in flats.

Jaren later bracht de gemeente Voorburg plots de gedachte van een waterpartij plus park tussen de geplande bebouwing aan de Dr. Beguinlaan en de Rodelaan in het spel. Daaraan gekoppeld werd woningbouw aan de Rodelaan ter hoogte van het sportpark.

In oktober 2001 presenteerde de VSV Tonegido een eigen plan om aan de Rodelaan te kunnen blijven terwijl toch het geplande park en de waterpartij gerealiseerd konden worden, alsmede de woningbouw langs de Rodelaan. Bovendien kon  de gemeente het trainingsveld van de VSV voor andere doeleinden gaan gebruiken.

Opzet van het plan was de aanleg van twee velden evenwijdig aan de bestaande bebouwing langs  de Rodelaan, plus een veld direct achter de hal van de VSV Tonegido. Dat alles was te realiseren binnen de door de gemeente gewenste ‘sport-groene’ bestemming. De investering in de velden, zo’n 300.000 gulden per veld, woog niet op tegen de besparingen van 13 miljoen gulden als de verhuizing van de VSV Tonegido naar Westvliet niet door ging (4,5 miljoen aanleg ‘Sytwendepark’, 4,5 miljoen voor verhuizing VSV, 4,5 miljoen aan investeringen op Westvliet die nog niet in de begroting staan).

B&W wezen het alternatief echter van de hand omdat zo’n 100 vierkante meter grond waarop de nieuwe velden moesten komen niet van de gemeente waren…

Delen ?

Gerelateerde items