Nieuws
Kroniek der gebeurtenissen 1998

27/1/1998: Devjo krijgt 475.000 gulden van de gemeente, de VSV Tonegido niets.

19/2/1998: Beraad met burgemeester Michiel van Haersma Buma. Er moet niets. Er komt ook geen ledenstop voor de VSV Tonegido. Er treedt na Piet Jansen een nieuwe wethouder aan. Die zal de discussie over de toekomst van de VSV Tonegido opnieuw starten. Op 1 mei wordt er door de gemeente met de VV Wilhelmus gesproken.

26/2/1998: Er moet 25.000 gulden bezuinigd worden op de selectie. Van de businessclub komt 10.000 gulden binnen.

9/3/1998: De VSV Tonegido mikt erop twee tot drie seizoenen de Devjo-velden te kunnen gebruiken. Ondertussen worden serieuze gesprekken met de VV Wilhelmus gestart onder onze leiding. De VSV Tonegido heeft vier speelvelden nodig. Dat zal de gemeente worden bericht.

11/3/1998: Brief aan formateur nieuw college van B&W. VSV Tonegido, VCC en volleybal willen met z’n drieën aan de Rodelaan een nieuw complex krijgen. VSV Tonegido claimt daarbij 4 tot 5 velden plus 2 trainingsvelden.

12/3/1998: De gemeenteraad besluit 175.000 gulden te gaan bezuinigen op de voetbalvelden

13/3/1998: Het bestuur zegt het vertrouwen in Frans Smits (secretaris) op

30/3/1998: Carel Goseling neemt het secretariaat over. De vereniging gaat werken met toegangskaarten voor de aanhang van de selectiespelers

15/4/1998: De burgemeester meldt dat er geen haast is bij de discussie over de toekomst van de VSV Tonegido en rept over een termijn van tien jaar

20/4/1998: Het bestuur keert zich tegen de invoering van een topklasse. Bij de Raad van de journalistiek wordt een klacht neergelegd inzake de berichtgeving in de media rond het duel AFC – Tonegido. Voor het 75-jarig bestaan zal een boek worden gemaakt. Op de begroting is een tekort van 25.000 gulden. De VSV Tonegido komt niet op Tv West aangezien Luuk Braun, die de uitzending van voetbalflitsen voor de omroep verzorgt, zich volgens bronnen laat betalen door clubs voor het uitzenden van beelden

22/4/1998: De VSV Tonegido ontvangt een brief van de gemeente. De schade aan het doel op het hoofdveld beloopt ex. Btw 2240 gulden. Een van de doelpalen was doorgezaagd voorafgaand aan het duel Tonegido 2 – HMSH 2 (later bleek door HMSH-aanhangers). Jos Jochemsen stopt als speaker

8/5/1998: Wethouder Van den Honert wil niet dat de VSV Tonegido zaken via de pers speelt

11/5/1998: voorzitter CAP Driel wil met trainer Wim Schaap praten naar aanleiding van de vele kaarten die hij van arbiters krijgt wegens ‘praten’. Leden zullen voor het eerst een lidmaatschapskaart krijgen. Van de businessclub wordt 20.000 gulden ontvangen,

12/5/1998: Er is een conflict met de gemeente over de huurlasten

20/5 1998: Wethouder Van den Honert deelt mee dat de VSV Tonegido geen Devjo-veld krijgt. Daar komt een grondopslag. Er wordt door de gemeente niet ten koste van alles aangestuurd op een fusie van de VSV Tonegido met de VV Wilhelmus. Als de VSV Tonegido aan de Rodelaan blijft moeten wel de velden gedraaid worden. In september starten de gesprekken.

25/5/1998: Er wordt gestart met een dagelijks bestuur. De jaarrekening 1997 vertoont een gat van 50.000 gulden. Mo Boulayoune krijgt bij Rijnsburgse Boys naar verluidt 1000 gulden per maand

8/6/1998: Er is een tekort van 45.000 gulden. De rood staan-limiet bij de bank moet naar 50.000 gulden of de club moet een hypotheek nemen op de clubtent

15/6/1998: De wethouder wil weten wat de mogelijkheden van een fusie zijn tussen VSV Tonegido en VV Wilhelmus. Tonegido zegt daar ‘nee’ tegen. Men wil alleen zelfstandig naar Westvliet. De wethouder zegt geen dwang uit te zullen oefenen

15/6/1998: Bouwondernemer Chris Schouten biedt aan een plan te maken voor de huisvesting van de VSV, de volleybal en cricket op één complex.

25/6/1998: Strategienota VSV Tonegido. Waar willen we met de club naar toe? Cruciale vragen: locatie (blijven of verhuizen), leden (onbeperkte of beperkte groei), sportieve doelstelling (hoogste niveau spelen of lager), verenigingsapparaat (professionaliseren of met vrijwilligers blijven werken), financiën (gericht inkomsten verhogen of alleen ruimte maken door kosten te verlagen).

30/6/1998: De VV Wilhelmus meldt dat zij geen fusiepartner meer nodig hebben

6/7/1998: Er wordt met het bureau Arcadis gesproken over de inrichting van een nieuw sportpark langs het Schrepelpad

9/8/1998: Er wordt met het bureau Arcadis gesproken over de inrichting van een nieuw sportpark langs het Schrepelpad

24/8/1998: De begroting vertoont een tekort van 25.000 gulden. De selectie alleen al vergt 145.000 gulden per seizoen. Dat is 70.000 gulden meer dan was afgesproken. Op deze manier lopen we vast. Peter Grötzinger volgt CAP Driel op als voorzitter

10/9/1998: Er wordt met het bureau Arcadis gesproken over de inrichting van een nieuw sportpark langs het Schrepelpad

24/9/1998: Er wordt met het bureau Arcadis gesproken over de inrichting van een nieuw sportpark langs het Schrepelpad. De jeugdafdeling vindt dat men niet serieus wordt genomen

7/10/1998: Het hoofdveld dient gespaard te worden. Desnoods moeten wedstrijden op het trainingsveld plaats vinden

8/10/1998: Er wordt met het bureau Arcadis gesproken over de inrichting van een nieuw sportpark langs het Schrepelpad. Er is sinds november 1997 geen contact meer geweest met de VV Wilhelmus

15/10/1998: Wethouder vraagt VSV Tonegido toch na te denken over een fusie met VV Wilhelmus

22/10/1998: Er wordt met het bureau Arcadis gesproken over de inrichting van een nieuw sportpark langs het Schrepelpad

4/11/1998: Beraad wethouder en bestuursdelegatie VSV Tonegido. Verhuizen naar Westvliet zonder fusie met VV Wilhelmus wijst gemeente af. In 2000 moet de fusie een feit zijn. Dat is min of meer gedwongen, ja. VSV Tonegido wijst fusie af. Wethouder noemt dat ‘niet verstandig’. Verhuizen naar Westvliet is wel bespreekbaar. Wethouder stelt dat de VSV dat dan zelf moet financieren.

23/11/1998: Er wordt met het bureau Arcadis gesproken over de inrichting van een nieuw sportpark langs het Schrepelpad

25/11/1998: De wethouder constateert dat er bij de VSV Tonegido geen draagvlak is voor een fusie met de VV Wilhelmus. Die optie is dan ook van tafel. Er wordt gekeken naar een zelfstandige vestiging op Westvliet

29/11/1998: Selectiespelers gaan trainingspakken en schoenen zelf betalen. Trainer Wim Schaap wordt op zijn vingers getikt voor zijn gedrag. Er is een betere communicatie nodig. Het lijkt erop alsof Peter Grötzinger en Carel Goseling alles beslissen

4/12/1998: Er wordt met het bureau Arcadis gesproken over de inrichting van een nieuw sportpark langs het Schrepelpad

13/12/1998: VSV Tonegido protesteert tegen grondopslag op terrein Devjo met transporten via terrein VSV

22/12/1998: Er wordt met het bureau Arcadis gesproken over de inrichting van een nieuw sportpark langs het Schrepelpad. Het clubblad van VV Wilhelmus meldt dat VSV Tonegido zelfstandig wil blijven

Delen ?

Gerelateerde items