Nieuws
Kroniek der gebeurtenissen 2001

9/1/2001: Penningmeester eist dat secretaris financiële machtiging inlevert. Bestuur is daar tegen.

13/1/2001: De KNVB gaat op verzoek van de gemeente meepraten over VSV Tonegido, VV Wilhelmus en sportpark Westvliet. Er is duidelijkheid nodig

23/1/2001: De gemeente komt met een persbericht over samenwerking VSV Tonegido en VV Wilhelmus. Er wordt een wekelijks vergaderschema opgesteld. De VSV Tonegido heeft apart beraad met de gemeente over de veldhuur

29/1/2001: VSV Tonegido en VV Wilhelmus vragen om deskundig advies

31/1/2001: De gemeente wil een stappenplan voor een fusie van de VSV en Wilhelmus

6/2/2001: Er komt een sponsorcommissie bestaande uit zeven mensen. Er is beraad met de gemeente over de financiën inzake verhuizing, fusie en herinrichting Westvliet

15/2/2001: Beraad beide verenigingen en KNVB over speelvelden, kleedkamers et cetera op Westvliet

17/2/2001: Bespreking fusie VSV Tonegido, VV Wilhelmus en KNVB. Fusiedatum 1/7/2003. Alle boeken moeten open. ‘We moeten elkaar niet foppen’.

20/2/2001: Bouwen op Westvliet is voor Leidschendam een probleem

13/3/2001: De veldhuur wordt een probleem

15/3/2001: De KNVB legt een eisenpakket neer voor bundeling VSV Tonegido / VV Wilhelmus op Westvliet

30/3/2001: Er zijn klachten over de jeugdcommissie: slechte organisatie en hokjesgeest

April 2001: Businessclub wordt opgeheven. Er zou nog 10.000 gulden voor VSV Tonegido in kas zijn.

1/5/2001: De gemeente verhoogt de lasten voor de vereniging met 18.000 gulden op jaarbasis

8/5/2001: De vereniging zit financieel klem meldt penningmeester Agnieta Martinus. Bij de bank is de stand -60.000, bij de kantineomzet -34.000 gulden

juni 2001: begroting seizoen 2001-2002 beloopt 176.000 euro

5/6/2001: De Jeugdcommissie stapt op. Het ledental van de vereniging is met zo’n 100 gedaald

15/6/2001 Startnotitie Arcadis. Herinrichting Westvliet kost 3,5 miljoen gulden

5/7/2001: Seizoen 1999-2000 sloot met tekort van 25.000 gulden.

12/7/2001: Beraad over gevolgen Haagse annexactie Westvliet

21/8/2001: Gemeente gaat met Den Haag praten

12/9/2001: Beraad KNVB, VSV en VV Wilhelmus. Problemen over Haags beleid inzake Westvliet. We moeten de lokale politiek wakker schudden en de publieke opinie mobiliseren.

14/9/2001: Brief van gemeente: huur veld 4 wordt per 1 juli 2003 opgezegd

Najaar 2001: Verslag secretaris over afgelopen seizoen. Het gedonder over de toekomst van de club (fusie, verhuizing) leidt ertoe dat de aanwas van nieuwe leden stokt, bestaande leden afhaken een sponsoren een afwachtende houding aannemen. Bij de jeugdafdeling vertrokken 100 leden. Voor het derde opeenvolgende seizoen trad een nieuw jeugdbestuur aan. Men kan niets anders doen dan de tent draaiende proberen te houden.

Oktober 2001: De VSV Tonegido presenteert een alternatief voor een verhuizing: aan de Rodelaan blijven waarbij er naast de sporthal (op ‘Devjo-grond) een trainingsveld komt en achter de bestaande woningen evenwijdig een veld en een parkeerterrein worden aangelegd. Daardoor kan het park dat de gemeente wil realiseren er komen, kan het trainingsveld dat nodig is voor uitbreiding van de begraafplaats vrijvallen en kan het parkeerterrein van de VSV vergroot worden waardoor er minder parkeeroverlast in de buurt is. Bovendien krijgt de VSV een extra speelveld ten behoeve van groei van de vereniging.

November 2001: B&W claimen dat de Haagse annexactie van Westvliet geen probleem vormt

2/11/2001: Herinrichtingsplan Westvliet. Kosten 9,87 miljoen gulden. Basis: uitspraken van de besturen van VSV Tonegido en VV Wilhelmus om te gaan fuseren en de fusieclub op Westvliet te huisvesten. Er ligt een akkoord over de condities voor de fusie en de verhuizing. Het plan voorziet in 7 velden (één Wetra/twee trainingsvelden); 18 kleedkamers. Afkoop clubegebouw Tonegido 1 miljoen gulden.

22/11/2001: Gemeente trekt 9,9 miljoen gulden uit voor verhuizing en herinrichting Westvliet. Er is een akkoord over een fusie van beide clubs stelt de gemeente. Op de annexatie-kwestie gaat men niet in

30/11/2001: De gemeente claimt 1150 gulden schadevergoeding voor bandensporen op trainingsveld nadat dit gebruikt is als parkeerterrein voor thuisduel tegen Kranenburg

30/11/2001 Brief VSV Tonegido aan gemeenteraad. Er is geen overeenstemming over fusie bereikt. Er wordt onderhandeld over de intentie tot een fusie te komen. Er is wel een deal over voorzieningen op Westvliet. De financiële zaken moeten nog geregeld worden. Er is geen duidelijkheid over het juridische eigendom van Westvliet. In stukken van gemeente wemelt het van stellingen die niet onderbouwd worden dan wel onjuist zijn. De positie van Leidschendam komt helemaal niet aan de orde.

4/12/2001: We vergaderen te weinig voor zo’n grote vereniging.

17/12/2001: Penningmeester Agnieta Martinus stapt op. We geven te veel uit als vereniging. We staan 100.000 gulden in de min. Waarde clubgebouw (in verband met mogelijke hypotheek) wordt geschat op 675.000 gulden

18/12/2001: De Haagse burgemeester Wim Deetman vecht eigendomkwestie Westvliet aan. VSV Tonegido wil beraad met Haagse B&W.

Delen ?

Gerelateerde items