Nieuws
Kroniek der gebeurtenissen 2002

24/1/2002: Er wordt opnieuw gesproken over de opzet van een Topklasse

11/1/2002: De VVON (Vereniging van oefenmeesters) keert zich tegen de aanstelling van Rob de Lange als hoofdtrainer

11/2/2002: Gesprek tussen een bestuursdelegatie en de gemeente Den Haag over VSV Tonegido op Westvliet al dan niet in samenwerking met ADO Den Haag. De gemeente Den Haag geeft geen garanties

12/2/2002: Er ligt een rapport van een extern bureau over de kosten van een combinatie VSV Tonegido – VV Wilhelmus op een aangepast sportpark Westvliet

15/2/2002: Beraad burgemeester, wethouder en delegaties van VSV Tonegido / VV Wilhelmus. De wethouder gaat het dossier doen, de burgemeester kijkt alleen nog naar de juridische aspecten. Nieuw sportpark Westvliet moet medio 2003 klaar zijn. Verhuizing VSV en fusie zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. Gemeente wil fusietraject starten. Wegens talloze open einden kan dat niet

5/3/2002: Penningmeester Hoogerdijk meldt genoeg geld te hebben om alles te kunnen betalen. Er zit zelfs een winst aan te komen van enkele tienduizenden euro’s.

11/4/2002: Haagsche Bluf sponsor gedurende vijf seizoenen

11/4/2002: Nota Arcadis Startnotitie herstructurering sportpark Westvliet. Er moet een werkgroep komen met mensen van VSV Tonegido, VV Wilhelmus, EHC, VEO, gemeente en Arcadis. Die moet programma van eisen bepalen en op grond daarvan met een ontwerp komen. Kostenindicatie: 4,55 miljoen gulden. Daarin zitten: 3 bestaande velden, aanleg trainingsveld met licht, aanleg Wetraveld met licht, aanleg twee bijvelden met licht, verhard 4×4 terrein met licht.

24/5/2002: Beraad wethouder en delegatie VSV Tonegido. Ontsluiting en sociale veiligheid Westvliet vormen een probleem. Discussie over exploitatie en verschillen in sportbeleid Voorburg en Leidschendam. Eigendomskwestie Westvliet speelt ook nog steeds

14/6/2002: VSV Tonegido keert zich tegen bestemmingsplan Damsigt vanwege aanleg N14

20/6/2002: VSV Tonegido vraagt een hypotheek aan

5/7/2002: Het eerste wordt gedwongen drie wedstrijden in acht dagen te spelen: competitie en HC-cup. KNVB negeert eigen reglementen. VSV Tonegido stapt uit strijd HC-cup

12/7/2002: Er komt een nieuw financieel onderzoek bij de clubs

Medio 2002: Einde hoofdtrainer Wim van Laar. Oefenmeester kwam medio 1999. Rob de Lange (trainer Tonegido 2) volgt Wim van Laar op. Als technisch directeur krijgt hij Chiel Jansen naast zich. Tonegido 2 gaat Marcel Wieser doen.

Augustus 2002: Voortgang projectplan herstructurering sportpark Westvliet naar gemeenteraad. Oplevering augustus 2004. Op 12 juli was er beraad op Raadhuis van burgemeester, wethouder en voorzitters beide clubs. Inzet: fusie tussen beide clubs. Nieuwe kleedkamers Westvliet in eigendom en beheer bij fusieclub. Compensatie via lagere veldhuur. Er wordt niet gewacht op harmonisatie sportbeleid Leidschendam en Voorburg noch op uitkomst juridische procedure Den Haag om Westvliet alsnog in handen te krijgen.

26/8/2002: Het financieel onderzoek van Ernst en Young is klaar.

23/9/2002: Brief aan de Haagse wethouder Wilbert Stolte: een samenwerking met ADO Den Haag op sportpark Westvliet is mogelijk mits ADO Den Haag het voor het zeggen krijgt

2/10/2002: Brief ADO Den Haag na overschrijving Eelco Tighelaar naar BVO. De VSV Tonegido heeft recht op een opleidingsvergoeding van 4538 euro.

7/10/2002: Er zijn problemen met betalingen door sponsoren. De begroting kent een positief saldo van 55.706 gulden. De VV Wilhelmus zou een aanslag van de belastingdienst hebben gehad ter waarde van 400.000 gulden, later verminderd naar tien procent daar van

20/10/2002: Beraad bij VV Wilhelmus. De VV kreeg een belastingclaim aan de broek hangen wegens zwarte betalingen. Zaak is nu ‘opgelost’. (40.000 gulden betaald bij aanslag van 400.000 gulden) Bij fusie komt er boekenonderzoek. VSV Tonegido loopt daarbij een heel groot risico. Wat te doen? VV Wilhelmus gooit de deur nu niet dicht. Gaan het probleem wel bij B&W aankaarten. Kijken of die borg willen staan.

20/10/2002: Juristen van de KNVB laten de VSV weten dat een vrijwaringsclausule niet kan. Een voorziening van vele tonnen kan de VSV niet ophoesten.

21/10/2002: De gemeente trekt 10 miljoen gulden uit voor de combinatie VSV Tonegido / VV Wilhelmus op sportpark Westvliet. Probleem vormt het financiële onderzoek naar ‘lijken in de kast’ bij de VSV Tonegido

30/10/2002: VSV Tonegido protesteert tegen aanleg bouwweg via het complex ten behoeve van N14-werken

31/10/2002: Hypotheek akkoord bevonden. Balans is schoon

31/10/2002 beraad burgemeester, VSV Tonegido, VV Wilhelmus. Burgemeester wil vrijwaringsclausule voor claims laten uitzoeken bij fusie van beide clubs. Zijdens de VV worden grote vraagtekens geplaatst bij financiële soliditeit VSV. Burgemeester oppert de vereniging failliet te laten verklaren. Hij wil alle potentiële financiële bedreigingen uitsluiten. De VSV kan ook een financiële voorziening treffen. Dat zou volgens de VV Wilhelmus dan 1 miljoen euro moeten zijn. Daarnaast is de hypotheek van de VSV op het clubhuis (150.000 euro) een probleem; de VV Wilhelmus moet dat geld gewoon lenen. Bovendien kan de VSV niet garanderen dat die 150.000 euro er straks nog is voor de fusie.

5/11/2002: Formeel bezwaar ingediend tegen bouwweg via complex VSV Tonegido. Brief gemeente over gebruik Tonegido in- en uitrit voor grondafvoer. Transporten worden beperkt tot de periode 07.00-15.30 uur, zal men het wegdek schoon maken en komen er waarschuwingsborden

25/11/2002: Beraad burgemeester, verenigingen, KNVB. Wim van der Meer (Wilhelmus) wil met 0 starten bij de nieuwe vereniging. Tonegido kan volgens hem niet aantonen dat er geen arbeidsverhouding met spelers bestaat. Dat betekent een belastingaanslag. Een stelpost van 1 miljoen euro is dan onvoldoende. De hypotheek van de VSV komt niet in de fusiepot. De VSV gaat nieuwe spelers aantrekken van dat geld. Zo werkt het niet. Of ik de fusie nog wil? Natuurlijk.

3/12/2002: Formeel bezwaar ingediend tegen bestemmingsplan Damsigt

Delen ?

Gerelateerde items