Nieuws
De deal die de verhuizing bezegelde

Op 12 mei 2004 ondertekenden wethouder Cees van der Brugge, Peter Grötzinger (voorzitter VSV Tonegido), Herman van Hemsbergen (voorzitter Forum Sport) en Arie van den Hout (Forum Sport) een document met als titel ‘Afspraken’. Daarin legden zij vast dat Tonegido en Forum Sport samen op sportpark ’t Loo gingen spelen. Aan het stuk zat ook een deel waarin afspraken tussen beide verenigingen vast werden gelegd.

In het deel dat de beide verenigingen en de gemeente tekenden stonden afspraken inzake de gemeentelijke bijdrage voor kleedkamers en kunstgrasvelden (2,8 miljoen euro); de werkzaamheden die de gemeente op het sportpark ging uitvoeren; de huur die de verenigingen moesten betalen (49.000 euro per jaar); de veldaanleg; kosten van tenue’s/notaris/aanpassing briefpapier (10.000 euro van gemeente); het achter laten van de ballonhal op de Rodelaan; de rioleringswerken (zaak gemeente); sportparkbeheer (10.000 euro per jaar van gemeente); het vertrek van Sparta atletiek; verlichting op veld 1 en 2 (gemeentezaak) en de huurverdeling (elke vereniging de helft).

In het stuk van beide verenigingen staat dat kosten van nutsbedrijven gedeeld worden net als gemeentelijke belastingen (50-50 basis); Tonegido zich voor de helft inkoopt in de opstallen (kosten 200.000 euro); er een stichting komt met leden uit beide verenigingen en een onafhankelijk voorzitter; de stichting bindende afspraken maakt met beide verenigingen over het complex; complexbeheer een zaak is van het stichtingsbestuur.

 

Delen ?

Gerelateerde items