Nieuws
Kroniek der gebeurtenissen 2003/2004

Januari 2003: Edwin Grünholz komt naar VSV Tonegido

22/1/2003: Burgemeester gaat een ultimatum stellen. Wie breekt betaalt. Volgens de burgemeester is de VV Wilhelmus nu het probleem.

6/2/2003: De VV Wilhelmus moet de bedrijfsvereniging ook nog eens 30.000 euro betalen wegens zwarte betalingen in het verleden

27/2/2003: Groot stuk over de voorgenomen fusie met de VV Wilhelmus in Tonegido Nieuws. B&W willen dat de leden de intentie tot fusie uitspreken.

27/2/2003: John Grünholz haakt af als trainer van Tonegido 2 in het seizoen 2003-2004. Hij dacht assistent van de hoofdtrainer te zijn doch zijn voornaamste taak is het trainen/coachen van het tweede.

28/2/2003: Den Haag start een juridische procedure om sportpark Westvliet alsnog in handen te krijgen. Mogelijk komt ADO Den Haag daar ook als bespeler. Daar kunnen wij mee samenwerken.

3/3/2003: Bijzondere ledenvergadering. De fusie afronden

12/3/2003: Brief aan B&W nadat wethouder beweert dat de VSV Tonegido een claim van de belastingdienst aan de broek heeft hangen

14/3/2003: Burgemeester wil dat de VSV VV Wilhelmus tegemoet komt

21/3/2003: Rapport Van Velzen Van de Water accountants en belastingadviseurs. Hoogte naheffingsaanslag belastingen en sociale premies voor VSV Tonegido in verband met zware betalingen niet aan te geven. In het slechtste geval kan het voor het seizoen 2001-2002 gaan om 120.000 euro exclusief boete (25 procent) en rente. Vraag is hoe het zit met eerdere seizoenen en het lopende seizoen 2002-2003. Over vijf seizoenen gemeten zou het kunnen gaan om bijna 325.000 euro.

24/3/2003: De algemene ledenvergadering bij VV Wilhelmus zegt ‘nee’ tegen fusie

25/3/2003: Gemeenteraadsvergadering over mislukken fusie VSV en VV Wilhelmus. Wim van der Meer, voorzitter VV Wilhelmus, verklaart daar dat er geen basis van vertrouwen meer was. De samenwerking met de VSV verliep erg stroef. De communicatie was onplezierig. De VV Wilhelmus is gedwongen tot het besluit de fusie af te blazen. Er was geen andere mogelijkheid meer. Wethouder Van der Brugge: ‘we zagen het misgaan’. ‘Aan zwarte pieten doen wij niet mee’. Gemeente wil een half jaar om een nieuw plan te maken.

26/3/2003: De burgemeester spreekt van ‘geklungel’ als hij de zaak beoordeelt

28/3/2003: Brief VSV Tonegido aan gemeenteraad. VSV was wel bereid tot fusie met VV Wilhelmus. Gemeente was akkoord met hypotheek voor VSV Tonegido (op clubtent) maar blokkeerde de juridische afhandeling ervan. Alleen de VV Wilhelmus concludeerde dat er financiële risico’s bij de VSV zouden zijn. Het bestuur van de VV Wilhelmus heeft de leden voorgesteld de fusie niet door te laten gaan.

13/5/2003: Inspectie VROM constateert dat er op Devjovelden vuile grond is gestort, zonder vergunning

juni 2003: begroting seizoen 2003-2004 beloopt 214.150 euro

23/7/2003: Scheidsrechter Straver eist geld van VSV Tonegido. Volgens hem is zijn auto door Tonegidofans beschadigd uit woede over zijn optreden bij een thuisduel van Tonegido 1. Hij claimt 828,50 euro aan schade

6/8/2003: gemeente krijgt vergunning voor stort vuile grond op Devjovelden

12/8/2003: Boekenonderzoek belastingdienst over periode 1998-2002.

29/8/2003: Beraad wethouder Van der Brugge met bestuursdelegatie VSV. Emoties moeten bekoelen. Wij willen dat u naar Westvliet gaat en samen op het complex daar gaat spelen. VSV wijst dat af. Wethouder dreigt huur Rodelaan op te zeggen. VSV wil alleen zelfstandig naar Westvliet, niets samen met VV Wilhelmus. Met hen wordt niet meer gepraat.

22/9/2003: Brief B&W aan gemeenteraad. De fusie VSV Tonegido en VV Wilhelmus is mislukt. Na vijf jaar praten is gebleken dat er onvoldoende basis voor is. Gemeente wil zich toch inspannen voor de VSV. Met kan naar Westvliet om samen met de VV Wilhelmus het complex daar te gaan bespelen. De gemeente wil 3 miljoen euro investeren in nieuw clubgebouw voor de VSV, nieuwe kleedkamers, een wetraveld, twee kunstgrasvelden. Ook worden de kleedkamers van de VV Wilhelmus opgeknapt. De VV Wilhelmus heeft op grond van een onderzoek van een accountant geconcludeerd dat er financiële risico’s bestaan aan de kant van de VSV. Nader onderzoek heeft de VV Wilhelmus onvoldoende uitzicht gegeven op een solide basis voor een fusie. Dus heeft men besloten de gesprekken daarover te staken. De VSV Tonegido heeft erkend dat het blijven aan de Rodelaan geen optie meer is. Beide clubs moeten voor 1 november uitsluitsel geven over het samen spelen op Westvliet. Met alle investeringen kan dat dan bij de start van seizoen 2005-2006 realiteit zijn.

25/9/2003: Conclusies boekenonderzoek belastingdienst 1998-2002: Naheffing inzake btw op kantineomzet van bijna 3000 euro.

5/10/2003: Bezwaren VSV Tonegido tegen verlengen termijn gronddepot Devjo-terrein afgewezen (grond ligt er vanaf 1 september 1999 en zal er nu blijven tot 1 september 2004). Ligt ook een slibopslag. Grond is vervuild doch niet ernstig. Het is wel een overtreding van milieuwetgeving maar die levert geen complicaties op. De rijksoverheid heeft wel geconstateerd dat er geen vergunning voor de stort was. Die is nu alsnog aangevraagd. Pas als die er is gaat de stort verder.

20/10/2003 Brief gemeente. Gemeente wil sportcomplex andere functie geven: park en begraafplaats. Huurovereenkomst wordt per 31/8/2004 opgezegd. Voor trainingsveld is dat 1/7/2003. Gemeente merkt op dat er ‘mogelijk’ een zeer hoge heffing van de belastingdienst aankomt voor de VSV Tonegido. Daardoor kan de continuïteit van de vereniging in gevaar komen. Voordat de gemeente gaat investeren in de club (verhuizing/fusie) wil men eerst weten hoe de vereniging die claim denkt op te vangen. Zo niet, dan kan de gemeente niet gaan investeren. B&W willen voor 1 november uitsluitsel. (brief is kopie van brief d.d. 19/8/2003)

23/10/2003: Penningmeester Leo Hogerdijk stapt op

16/11/2003: Huurschuld bij de gemeente is meer dan 15.000 euro

4/12/2003: Tonegido gaat met echte kassa’s werken (eis belastingdienst)

December 2003: Notitie KNVB Westvliet, behoeftebepaling Wilhelmus&Tonegido seizoen 2003-2004. VV Wilhelmus: 1 verlicht hoofdveld; 1 kunstgrasveld met verlichting; 1 wetraveld met verlichting; 10-12 kleedkamers. VSV Tonegido: idem plus een clubgebouw en parkeergelegenheid

28/1/2004: Wethouder Van der Brugge deelt bestuur van Tonegido mee dat de club samen met Wilhelmus op Westvliet terecht komt waarbij fusie het uitgangspunt is. Bestuur Tonegido zegt open te staan voor een fusie.

3/2/2004: Brief gemeente. Belastingdienst heeft bevestigd dat de boeken van de VSV Tonegido in orde zijn. Een mogelijke fiscale claim is niet aan de orde. Dat is dan ook geen argument meer tegen een mogelijke fusie van de VSV met de VV Wilhelmus.

26/2/2004: Voorzitter Peter Grötzinger zegt vertrouwen in secretaris Carel Goseling op. Hij maakt de club kapot. Er is ook kritiek op hem vanuit KNVB, gemeente en Forum Sport. In het bestuur wordt verwezen naar Melbi Raboen als kwade genius achter het geheel. Die aanval is al eerder ingezet en op 29 januari ook binnen het bestuur besproken.

25/3/2004: Crisis in bestuur door problemen tussen diverse bestuursleden. Penningmeester laat weten op te stappen naar aanleiding van handelwijze secretaris. Deze laatste zou vrijwillig moeten opstappen bij algemene ledenvergadering in het najaar. Tot die tijd gaat niemand weg. Mogelijk kan de secretaris in een andere functie bestuurslid blijven.

11/5/2004: B&W sturen brief aan gemeenteraad. Akkoord over gezamenlijke bespeling van sportpark ’t Loo door Forum Sport en VSV Tonegido. B&W zijn enkele weken eerder door beide verenigingen benaderd. Krediet verhuizing Tonegido naar Westvliet blijft beschikbaar voor nieuw combinatie. Bij Wilhelmus zal geïnvesteerd worden in kleedkamers en douches. Op ’t Loo komen twee kunstgrasvelden. De hal van Tonegido gaat niet mee. Sparta gaat van ’t Loo weg. Er komen ook meer kleedkamers. Een nieuwe tribune is zaak van Forum Sport en Tonegido.

11/5/2004: Ledenberaad. Peter Grötzinger geeft aan dat we niet mee verder konden met VV Wilhelmus. Men lag daar in financiële zin dwars. Eerste gesprek met Forum Sport was al in oktober 2003. Burgemeester staat 100 procent achter de gang naar ‘t Loo. Gemeente investeert er 4 miljoen euro. Er komt nu geen fusie met Forum Sport. De tijd is daar niet rijp voor. Zelfstandig op zaterdag spelen op ‘t Loo wijst Forum Sport af. Mogelijk kunnen er bij de jeugd combinatieteams gemaakt worden. Zelfstandig naar Westvliet is geen optie meer; de gemeente weigert daaraan mee te werken.

Mei 2004: Brief Peter  Grötzinger aan leden. Tonegido gaat met ingang van het seizoen 2005-2006 op sportpark ‘t Loo spelen. B&W zullen investeringen voor project Westvliet overhevelen naar sportpark ‘t Loo. De VSV Tonegido blijft een zelfstandige zondagvereniging naast het zelfstandige Forum Sport als zaterdagvereniging. Leden van de VSV die op zaterdag spelen kunnen terecht bij Forum Sport. Leden van Forum Sport die op zondag willen spelen kunnen naar de VSV. VSV Tonegido wordt voor de helft eigenaar van ‘t Loo. Er komen daar twee kunstgrasvelden bij. Sparta atletiek vertrekt. Er komen 20 nieuwe kleedkamers alsmede een nieuwe stenen tribune met daar onder kleedkamers, sponsorhome etcetera. Op 27 mei bijzondere ledenvergadering.

7/7/2004: Seizoen 2003-2004 leverde tekort op van 22.500 euro.

4/8/2004: Brief gemeente. Opzeggingen huur trainingsveld en complex komen te vervallen. Er komen nieuwe data: voor complex 31/8/2005; voor trainingsveld 1/7/2005.

6/1/2005: De afkoopsom die Tonegido van de gemeente krijgt voor de opstallen aan de Rodelaan is 456.049 euro

Delen ?

Gerelateerde items