Nieuws
Het naderende einde (2)

Tijdens de algemene ledenvergadering van 22 september 2008 trad het bestuur van de VSV Tonegido onder leiding van Peter Grötzinger af. Men had de leden in mei voorgesteld de vereniging op te heffen. De leden konden overstappen naar Forum Sport.

De leden wezen dit voorstel echter af. Een groot aantal van hen stond op om te gaan proberen VSV Tonegido als zelfstandige vereniging een toekomst te geven.

Er werd een commissie gevormd (CTT) die een en ander ging voorbereiden. De leden: Hans Verhagen, Jos Jochemsen, Kees-Jan Klein, Oscar Borst, Frans Smits, Frits de Bruin, René de Haas, Leo Bentvelzen, Suzanne Vieveen, Mart Jochemsen.

Vanuit die commissie ontstond een nieuw bestuur dat de vereniging vanaf 22 september ging aanvoeren. Dat bestuur bestond uit Hans Verhagen (voorzitter), Mart Jochemsen, Jos Jochemsen, Kees-Jan Klein, Oscar Borst, Frits de Bruin, Marco van Eijk en Suzanne Vieveen.

De eerste bestuursvergadering na aantreden vond op 29 september 2008 plaats. Inmiddels hebben de oud-bestuursleden al een brief ontvangen waarin zij aansprakelijk gesteld worden voor ‘de financiële wantoestand’ bij de club, zowel wat de financiën van de vereniging zelf betreft als bij de Stichting topsport Tonegido voetbal (STTV).

Het nieuwe bestuur besluit in elke toekomstige vergadering de ‘penibele financiële situatie’ te bespreken. Het wordt één van de speerpunten in het beleid van het nieuwe bestuur.

De STVV bestaat sinds juni 1997 en was bedoeld om de betalingen aan spelers/trainers te ‘regelen’. De STVV leidt lange tijd een min of meer slapend bestaan.

Op 20 mei 2005 is daarnaast nog de Stichting ’t Loo opgericht. Dat gebeurt door de voorzitters van VSV Tonegido en Forum Sport. Doel van de stichting is het beheer en de exploitatie van sportpark ’t Loo waar beide verenigingen spelen.

Delen ?

Gerelateerde items