Nieuws
Het naderende einde (4)

De bestuursvergadering van 27 oktober 2008 staat in het teken van geld. Liever gezegd het ontbreken ervan,

Bij STTV (stichting topsport Tonegido voetbal) is er geen cent meer. Zicht op de inkomsten/uitgaven van de Stichting ’t Loo (sportparkbeheer) is er ook niet.

De VSV Tonegido betaalt de Stichting ’t Loo 13.250 euro per drie maanden voor gebruik van het sportpark. Evenveel als het veel grotere Forum Sport. Vanuit de Stichting krijgt de VSV Tonegido een deel van de kantineopbrengsten. Dat beloopt ongeveer 1500 euro per maand.

Het bestuur praat voor het eerst over een voorstel van Ton Jenner om in het seizoen 2009-2010 te starten met een A- en B-jeugdelftal. In het lopende seizoen zouden talenten al bij Tonegido moeten kunnen trainen (terwijl ze lid zijn van een andere club). Het hele project wordt gesponsord dus het kost de VSV Tonegido niets. Sterker nog, als de spelers lid worden levert dat Tonegido contributiegeld op.

Twee weken later besluit het bestuur dat de spelers éénmalig maar uit de kas van de VSV betaald worden aangezien de STVV geen euro heeft. Vanwege geldgebrek moeten spelers zelf tien euro bijdragen aan de kosten van de kerstmaaltijd.

Op 24 november 2008 bespreekt het bestuur de mogelijkheid de belastingschuld van 60.000 euro te bekostigen uit de geldmiddelen van de Stichting ’t Loo. Wethouder Gregor Rensen kan daarmee instemmen. Hij zal de gemeenteraad niet over de zaak informeren. Bekostiging via de Stichting betekent wel dat ook Forum Sport 60.000 euro uit het Stichtingskapitaal krijgt.

Later blijkt overigens dat de wethouder in ruil voor zijn medewerking afstapt van het voornemen geld te investeren in een nieuwe tribune annex kleedkamers voor de selectie(s) op het gemeentelijke sportpark. Dat plan, onderdeel van het pakket bij de verhuizing van de VSV Tonegido naar  ’t Loo, sneuvelt dan ook.

Stichting ’t Loo is in mei 2005 opgericht voor beheer en exploitatie van gemeentelijk sportpark ’t Loo. In het najaar van 2005 hebben VSV Tonegido en Forum Sport de stichting elk 219.500 euro geleend tegen een rente van 4 procent en een halfjaarlijkse aflossing van 7250 euro.

Het bestuur praat verder over het jeugdplan. Het betreft spelers van 14-18 jaar. Kosten 50.000 euro, geheel betaald door sponsoren. Het is de bedoeling dat de spelers te zijner tijd doorstromen naar het betaalde voetbal.

In december 2008 zijn er twee bestuursvergaderingen. De hoofdpunten:

  • de rekening voor het gebruik van sportpark ’t Loo gaat omlaag. Tonegido betaalt niet meer de helft van de kosten, doch maar 30 procent
  • voor het seizoen 2008-2009 wordt een tekort voorzien van 49.000 euro,
  • de selectie wil door met Wim Schaap als trainer. Er is 20.000 euro voor zijn beloning beschikbaar,
  • Sparta Rotterdam wil de VSV Tonegido als satellietclub,
  • De belastingschuld is voldaan,
  • Roodenburg installatiebedrijf wordt de nieuwe hoofdsponsor. Levert 15.000 euro op.

 

 

 

 

Delen ?

Gerelateerde items