Nieuws
Het naderende einde (5)

Na de jaarwisseling buigt het bestuur zich over de aanstelling van een nieuwe hoofdtrainer. Wim Schaap heeft een contractverlening afgewezen gezien de geringe beloning. Op het lijstje potentiële opvolgers staan vier namen: Driss Rahouani, Dennis van de IJssel, John Karelse, Carlos Roeleveld.

De formele start van het Jeugdplan met Sparta Rotterdam, de voetbalacademie van Ton Jenner en sponsor Roodenburg is op 2 februari.

Voor het hele seizoen wordt op een financieel tekort gerekend van 10.000 tot 35.000 euro. Bovendien ligt er nog een claim van het UWV voor 9600 euro en blijkt trainer Ruud de Groot (jeugdplan) geen 15.000 bruto te moeten krijgen doch 15.000 netto. Het verschil van 6000 euro moet de VSV Tonegido ophoesten.

De financiën blijven het bestuur bezig houden. Op 23 maart wordt gesproken over een tekort van 54.000 euro, een maand later is dat 47.000 euro. Op 18 mei deelt de penningmeester mee dat de club het seizoen kan afmaken en er geen acuut (financieel) gevaar dreigt. Het tekort voor het lopende seizoen is berekend op 34.000 euro. Voor het seizoen 2009-2010 wordt gerekend op een tekort van 21.500 euro.

Op 21 september 2009 is er een algemene ledenvergadering. Voorzitter Hans Verhagen is een tevreden man. Het begrotingstekort is gedaald van 110.000 euro medio 2008 naar 45.000 euro nu. De belastingclaim van 60.000 euro is voldaan. De vergoeding voor gebruik van sportpark ’t Loo is 15.000 euro lager geworden door een nieuwe kostenverdeling met Forum Sport.

De grootste financiële problemen worden veroorzaakt door hogere loonkosten trainers, hogere vergoedingen voor spelers en hogere materiaalkosten.

Positief zijn de opzet van een jeugdafdeling en de komst van 80 nieuwe leden. Er zijn nu 4 damesteams, 10 herenteams, 3 zaalteams en 2 jeugdteams actief.

De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de financiële perikelen uit het verleden, wordt opgeheven. Oud-voorzitter Peter Grötzinger wordt voorgedragen als ‘lid van verdienste’. Peter weigert die eretitel.

Volgens Hans Verhagen gaat de vereniging de negentigste verjaardag in 2014 halen als de club er in slaagt de financiële tekorten weg te werken, de discipline bij het betalen van contributie toeneemt, en de leden bereid zijn meer vrijwilligerswerk te doen.

De voorzitter meldt de leden niet dat er al problemen zijn ontstaan bij het Jeugdplan; sponsor Roodenburg heeft moeite met de gang van zaken. Die problemen blijven aanslepen.

In het najaar valt Dames 2 weg. De achterstand in het betalen van contributie is dan 22.000 euro.

VSV Tonegido gaat 2010 in.

Delen ?

Gerelateerde items