Nieuws
Het naderende einde (6)

In de eerste helft van 2010 nemen de problemen bij de VSV Tonegido niet af; ze nemen juist toe.

Al direct in januari blijkt dat de kantine-inkomsten veel lager uitvallen dan gedacht. Dat geldt ook voor de entreegelden, opbrengst sponsoring, inkomsten businessclub. Voor materialen zijn de uitgaven hoger dan begroot. Na vier maanden in het seizoen is 75 procent van het bedrag aan reiskostenvergoedingen voor spelers al uitbetaald. Bij het incassobureau liggen inmiddels 85 dossiers van leden die de contributie niet hebben voldaan.

Ruud de Groot wordt op non-actief gesteld. Er zijn problemen rond de duur van zijn contract en de hoogte van zijn beloning. Ook het contract met Leo de Boer wordt opgezegd. Ziya Gungor stopt als coördinator dames, Jan Polderman als leider van het 1e. Daarentegen wordt Maurizio Ceccucci voor het seizoen 2010-2011 gecontracteerd als trainer van het 2e in nieuwe seizoen. Carlos Roeleveld blijft hoofdtrainer.

Voorzitter Hans Verhagen heeft een oriënterend gesprek met de voorzitter van de VV Wilhelmus. Die wijst een fusie met de VSV Tonegido af. De eerste jaren zit dat er niet in. Eerst wil men daar rustig het 100-jarig bestaan vieren (1 augustus 2013).

In maart heeft de STTV –  de stichting van waaruit trainers en spelers worden betaald – weer geen geld. Men staat 14.000 euro in het rood. De VSV Tonegido zelf heeft nog 1500 euro ter beschikking. Voorzitter Hans Verhagen start een discussie over het bestaansrecht van de vereniging.

In april noemt het bestuur de toekomst ‘uiterst somber’. De financiën staan er beroerd voor. Er is twijfel bij sponsor Roodenburg of men wel door gaat; businessclubleden haken af. De auto-leasecontracten die er voor twee spelers waren, worden opgezegd.

Bij het Jeugdplan gaat het van kwaad tot erger. Sparta trekt de stekker eruit wegens de bemoeienis van Ton Jenner (voetbalacademie). Roodenburg stelt voorwaarden: de technische coordinatie moet bij Sparta liggen en er moeten twee kwalitatief hoogwaardige jeugdelftallen zijn.

Enkele weken later geeft Roodenburg aan te stoppen met de sponsoring van de VSV Tonegido en het Jeugdplan. Ook de voetbalacademie haakt af.

Eén of twee damesteams zullen na het seizoen stoppen bij Tonegido. Ook het team van de Iraki’s vertrekt. Nature’s Pride stopt als shirtsponsor bij het eerste.

 

Delen ?

Gerelateerde items