Nieuws
Het naderende einde (7)

Op 6 juni 2010 stuurt het bestuur van de VSV Tonegido een bericht naar de leden. Op 21 juni zal er een bijzondere algemene ledenvergadering plaatsvinden over het opheffen van de VSV Tonegido.

De club is volgens het bestuur niet meer levensvatbaar. Er is geen jeugd meer, geen selectie meer, het geld is op. Er zijn onvoldoende kaderleden en vrijwilligers en onvoldoende bestuursleden. De vereniging is geen club meer maar bestaat uit diverse eilandjes. Men is alleen geïnteresseerd in eigen elftal. Enige moraal als het gaat om het betalen van contributie is er niet. Het naleven van normen en waarden is een bron van zorg. De sfeer in de vereniging is verre van optimaal, concludeert het bestuur.

Forum Sport heeft een fusie afgewezen. En nu degradatie naar de eerste klasse vast staat, is vrijwel de hele selectie weggelopen; een selectie die niet kan worden aangevuld met nieuwkomers omdat er vrijwel geen speler is die bij de VSV Tonegido wil spelen.

Het bericht van het bestuur leidt onder andere tot een open brief van de oud-bestuursleden Ralph Westerduin en Peter Grötzinger. Zij noemen het voorstel van het bestuur ‘een brevet van onvermogen’. Daarnaast vinden zij het ‘laf’ dat het bestuur de schuld van alle ellende min of meer bij de voorgangers neerlegt. Dat het nieuwe bestuur niet al veel eerder met de VV Wilhelmus is gaan praten is een teken van onbekwaamheid, aldus de briefschrijvers.

Op 21 juni zijn er 82 leden. Dat is onvoldoende om een rechtsgeldig besluit te nemen. Daarvoor had tweederde van de 382 leden aanwezig moeten zijn.

Het bestuur geeft aan dat er over het lopende seizoen een tekort was van 23.850 euro. Het aantal afmeldingen stijgt voortdurend. Voor het volgende seizoen zijn nog vijf herenteams en 2 damesteams over.

Er zijn nog wel enkele opties behalve ontbinding van de club: doorgaan als recreatieve vereniging, opgaan in Forum Sport als zondagafdeling, naar VV Wilhelmus, naar VUC, naar SVLY.

Het doorgaan als recreatieve vereniging stuit op een gebrek aan bestuursleden; niemand meldt zich daar voor. Op de algemene ledenvergadering is er te weinig animo om als zondagafdeling naar Forum Sport te gaan, over te stappen naar de VV Wilhelmus of VUC. Alleen de dames willen naar SVLY zodat ook die optie afvalt.

Op 28 juni volgt een nieuwe bijzondere algemene ledenvergadering waar nu wel beslist kan worden tot opheffing. De eis dat tweederde van de leden er moeten zijn, is vervallen.

Er zijn 46 leden aanwezig. Van hen stemmen er 38 voor opheffing per 1 juli 2010; 8 onthouden zich.

Er vallen nog enkele besluiten:

  • het financiële tekort moet gedekt worden met geld uit stichting ’t Loo. Daar loopt immers nog een lening van de VSV Tonegido. Als er dan nog geld over blijft moet dat besteed worden aan een reünie. Is er dan nog geld over dat moet dat bedrag naar een vereniging/stichting/fonds VSV Tonegido dat  vervolgens de bestemming gaat bepalen,
  • er moet nog wel een afscheidsavond komen, zo wordt beslist. Wanneer werd echter niet bepaald.

Er ligt op dat moment overigens wel een begroting voor het seizoen 2010-2011 bij het bestuur op tafel. Recreatief doorgaan met 230 leden (5 herenteams, 2 dames) zou ongeveer 46.000 euro kosten. Met baten uit contributies, donaties, kantine, en rente blijft er 1835 netto over. Als er trainers aangesteld moeten worden verandert die ‘winst’ in bijna 46.000 euro verlies. Niemand krijgt inzage in dat stuk. Recreatief doorgaan struikelt op een gebrek aan een handvol bestuursleden.

 

Delen ?

Gerelateerde items