Nieuws
Boos over publicaties

De site Haaglanden Voetbal besteedde na het einde van de VSV Tonegido een aantal artikelen aan het overlijden van de vereniging. Die werden geschreven door de heer Kamperveen, de vader van een selectiespeler bij de VSV.

Het bestuur van de VSV Tonegido was niet echt gelukkig met de publicaties getuige een reactie die men aan de redactie van Haaglanden Voetbal zond:

‘Het bestuur van de VSV Tonegido in liquidatie heeft kennisgenomen van de reeks artikelen die zijn gepubliceerd op de website Haaglandenvoetbal.nl

Het bestuur neemt afstand van de inhoud van deze reeks van artikelen. De artikelen bevatten feitelijke onjuistheden en suggestieve teksten, die onnodig kwetsend zijn voor leden van de technische staf en bestuursleden.

Het bestuur respecteert uiteraard de vrijheid van meningsuiting. Goede (onderzoeks)journalistiek vraagt echter voor iedere publikatie hoor- en wederhoor. Dat is in dit geval niet gebeurd. Hierdoor krijgt de lezer een eenzijdig beeld voorgelegd.

Op de inhoud van de reeks artikelen gaat het bestuur niet in. Verantwoording afleggen over het gevoerde beleid heeft het bestuur gedaan ten overstaan van de leden van de vereniging tijdens de algemene ledenvergaderingen van 21 en 28 juni jongstleden. Daarnaast meent het bestuur dat het niet juist is om via de media kritiek te leveren en in te gaan op (vroegere) samenwerking’.

In een mail aan de redactie stelt voorzitter Hans Verhagen dat het bestuur geen behoefte heeft aan een interview. Hij plaatst vraagtekens bij de onafhankelijke journalistieke rol van verslaggever Kamperveen. Verhagen constateert dat het kennelijk niet de bedoeling was een genuanceerd beeld te presenteren.

Verhagen stelt verder dat de artikelen meningen van personen bevatten die er kennelijk belang bij hadden die mening via de pers te ventileren. Volgens de voorzitter hebben die personen niet alle informatie. De aankondiging van Haaglandenvoetbal dat het zou gaan om onderzoek naar de feiten en niet om het beschadigen van mensen is volgens Verhagen niet uit de verf gekomen.

 

Delen ?

Gerelateerde items