Nieuws
De accomodatie

Tonegido begon op een landje van boer De Greef, achter zijn boerderij die ‘De Zweetdruppel’ heette. Het landje werd begrensd door de spoorbaan, de Prinses Mariannelaan en sloten. Voor zes maanden moest 100 gulden worden betaald. De kleedkamer was eenĀ  wagenschuur met aarden vloer. De kantine vormde de keuken van mw. De Greef.

In 1926 ging de club naar de Roode Laan waar de gemeente weilanden had aangekocht. De plek stond bekend als ‘Het Hol’. Op 17 oktober 1926 was de feestelijke ingebruikname. Kleedtent en kantine werden in eigen beheer gebouwd. In 1931 kwam VCC cricket als onderhuurder binnen (om pas in 1972 te vertrekken richting Cartouche hockeyvelden).

In 1942 neemt de Duitse bezetter de velden in. Tonegido kan er pas weer in 1945 terecht. Het veld is dan omgeploegd, overal ligt prikkeldraad, kleedkamers/tribune en opstallen zijn gesloopt.

In de oorlog speelt Tonegido eerst bij VV Wilhelmus, dan op het oude Terlaak-terrein.

In het seizoen 1945-1946 kan er weer aan de Roode Laan worden gespeeld. Een schuur achter de boerderij van Barnhoorn is kleedlokaal. Baldadige jeugd steekt de schuur echter in brand. Dus moet men zich gaan omkleden bij de VV Wilhelmus, nog later bij Wasserij Van Kan.

In 1949 komt er een tribune, direct daarna wordt het clubgebouw uitgebreid, komt er een fietsenstalling en krijgt het complex een nieuwe poort. Er zijn dan drie voetbalvelden en een trainingsstrook. In 1958 komt er op die strook verlichting. De clubtent krijgt kort daarna een kantine erbij.

In het seizoen 1961-1962 volgt een uitbreiding van het aantal kleedkamers, er komen was- en douchegelegenheden met warm water en er komt een bestuurskamer. Het complex krijgt ook een afrastering aan de Rodelaan.

Op 9 oktober 1966 steekt een pyromaan het clubtent/kleedkamers in brand. Er is 45.000 gulden nodig voor de herbouw. Op 1 februari 1967 is dat gelukt.

Vanwege de sterkte groei komt er een apart kleedkamergebouw voor bezoekende elftallen. In 1973 komt er drainage. In datzelfde jaar krijgt het trainingsveld wedstrijdverlichting.

Door verzakking ontstaan er scheuren in de muren van clubgebouw en kleedkamers. Er ontstaan ook lekkages. De experts zijn het er over eens: elders op het complex moet een nieuw clubgebouw komen. En er is een nieuw kleedkamergebouw nodig. We schrijven 1973/1974. Het zal nodig enige jaren duren voordat de gemeente Voorburg over stag gaat en medewerking aan de nieuwbouw geeft.

(Foto: bovenaan het Oosteinde, rechts de Rodelaan. De Tonegidovelden haaks op de Rodelaan met onderaan de foto het trainingsveld. Toestand 1973/1974)

 

 

Delen ?

Gerelateerde items