Nieuws
Cijfers

Tonegido draaide uiteraard ook met een begroting. Op 31 december 1950 was de balans voor 1950 tussen inkomsten en uitgaven gelijk: 607,75 gulden. Het kapitaal van de club (kas, giro en bank) beliep toen 1147,32 gulden. Dat was 14,60 gulden minder dan over 1949.

In het seizoen 1960-1961 wordt gewerkt met een begroting van 13.132,28 gulden. Een seizoen later is dat 14.706,35 gulden. Boekjaar 1962-1963 vermeldt 16.514,07 gulden. Het seizoen erop, 1963-1964, is de club bij 15.016,30 gulden om over het seizoen 1964-1965 te werken met 14.000 gulden als begroting.

Seizoen 1966-1967 kan: begroting is 12.000 gulden. Het seizoen erop iets meer: 12656 gulden. De stukken over het seizoen 1968-1969 melden 22.447 gulden. De jeugdafdeling weet 2058 gulden binnen te slepen voor het verzamelen van oud papier. Het  Jan Havenaar jeugdtoernooi kost ongeveer 1000 gulden.

Tien jaar later staan er al heel andere bedragen. Seizoen 1970-1971: 35.500 gulden. Seizoen 1971-1972 afgerond 37.600 gulden. Het seizoen erna 46.000 gulden. En 1973-1974 geeft 59.100 gulden als begroting waarvan 5800 gulden jeugdafdeling. Voor 1974-1975 staat 73.000 gulden in de boeken vooral door meer inkomsten uit contributies en de kantine. De winst- en verliesrekening wordt echter 20.000 gulden hoger.

Per 1 juni 1972 had Tonegido 441 leden waarvan 42 niet spelend. Een jaar later waren dat er 438 waarvan 58 niet spelend. Voor de competitie 1973-1974 werden elf seniorenteams zestien jeugdteams ingeschreven bij de KNVB.

De begroting 1975-1976 beloopt 88.000 gulden. Voor het seizoen er na wordt gerekend met 117.000 gulden. 1977-1978 wordt dat 112.000 gulden. Daar binnen belopen de uitgaven voor de jeugd 8600 gulden; 1300 gulden meer dan een seizoen eerder.

De begroting 1978/1979 geeft 124.000 gulden aan. Dat is zo’n 12.00- gulden meer dan het voorafgaande seizoen en 9000 gulden meer dan de rekensom voor het seizoen 1976/1977.

Op 31 december 1979 had de vereniging 520 leden en 92 donateurs. Een jaar eerder, op 31 december 1978, waren er nog 601 leden en 98 donateurs.

Trainer J. de Jong kreeg in 1979 2400 gulden aan salaris. In 1980 werd dat opgetrokken tot 3000 gulden alhoewel er ook documenten zijn die aangeven dat de vereniging in dat jaar 4700 gulden aan personeelslasten had voor de oefenmeester.

Op de rekening 1981 werden de personeelslasten voor de coach 7450 gulden terwijl er in de begroting 1982 een bedrag van 7000 gulden voor J. de Jong werd opgenomen.

De balans van lasten en baten lag over het seizoen 1979-1980 bij 129.000 gulden. De begroting voor het seizoen 1980-1981 geeft 128.200 gulden aan. De begroting 1981-1982 komt op ongeveer datzelfde uit: 128.000 gulden. Later wordt dat gecorrigeerd naar 157.500 gulden.

Een voetbaljaargang verder wordt gerekend met 146.000 gulden. Trainer J. de Jong kreeg 6800 gulden als salaris. De vereniging telde toen 432 spelende leden, 84 niet-spelende en 80 donateurs (die ook lid waren).

Jaargang 1982/1983 komt uit op 159.000 gulden. Seizoen 1983-1984 dan: er staat 141.568 gulden in de boeken. Er is 40.000 euro gereserveerd voor de komst van een sporthal. Aan veldhuur wordt 13.650 gulden uitgegeven, aan een nieuw koffiezet apparaat 2780.

Voor 1984-1985 is de begroting 131.000 gulden. Bij de jeugdafdeling wordt zelfs 470 gulden overgehouden aan reizen naar het buitenland. Uiteindelijk komt het seizoen 1984-1985 uit op 154.682 gulden. Voor 1985-1986 is het budget 157.210 gulden terwijl oorspronkelijk gedacht was met 124.000 gulden uit te kunnen komen.

Voetbalseizoen 1986-1987 wordt afgewerkt met 152.000 gulden. De begroting voor het seizoen erop meldt 124.000 gulden. Maar ja, de begroting voor 1986-1987 luidde eerst ook 125.000 gulden. 1987/1988 is dat 149.000 gulden; 1988/1989 153.000 gulden.

Een klein rijtje: 1989/1990 158.000 gulden; 1990/1991 197.500 gulden; 1991/1992 195.000 gulden; 1992/1993 200.500 gulden; 1993/1994 297.000 gulden; 1994/1995 275.500 gulden (werd 306.000); 1995/1996 320.000 gulden (werd 352.500); 1996/1997 369.000 gulden; 1997/1998 396.000 gulden (werd 417.000).

De begroting 1998-1999 is 436.000 gulden (werd 462.000). Voor  het seizoen erna wordt gerekend op 456.000 gulden. Over 2001-2002 komt de penningmeester op 454.000 gulden.

De begroting seizoen 2001-2002 beloopt 204.219 euro. Een seizoen later is dat bedrag 216.681 euro.

In het seizoen 2003-2004 is de begroting 214.150 euro. Voor de voetbaljaargang 2004-2005 is dat 213.700 euro. 2005-2006 staat voor 177.000 euro te boek.

Let wel: het zijn allemaal begrotingen. De feitelijke cijfers vallen vrijwel altijd anders uit. Zo werkt de club in het seizoen 1989-1990 met een nadelig saldo van 59.000 gulden. Het seizoen daarop is dat 14.000 gulden in de min. De begroting 1990-1991 kent een gat van 27.000 gulden. Uiteindelijk wordt dat een ‘winst’ van 37.000 gulden. Over 1991-1992 wordt een ‘winst’ gemaakt van 8500 gulden.

De begroting 1992-1993 komt uit op 6000 gulden negatief. Een seizoen later is er een winst van bijna 9000 gulden.

Begroting 2003/2004 204.844 euro. Tekort 3318 euro.

Begroting 2004/2005 213.700 euro. Tekort 36.368 euro.

Begroting 2005/2006 176.625 euro. Tekort 8500 euro. (Verkoop clubgebouw Rodelaan 105.375 euro. Is restantbetaling. Totale vergoeding beliep 348.000 euro inclusief lichtinstallatie, inventaris en vergoeding gedane investeringen). Tekort begroting is werkelijk 49.548 euro.

Begroting 2006/2007 125.510 euro. Werd 130.804 euro. Tekort 36.563 euro.

Begroting 2007/2008 94.000 euro.

Begroting 2009/2010 133.296 euro. Tekort 5030 euro. Werd in werkelijkheid 26.639 euro tekort.

 

 

 

Delen ?

Gerelateerde items