Nieuws
Cijfers

Tonegido draaide uiteraard ook met een begroting. Op 31 december 1950 was de balans voor 1950 tussen inkomsten en uitgaven gelijk: 607,75 gulden. Het kapitaal van de club (kas, giro en bank) beliep toen 1147,32 gulden. Dat was 14,60 gulden minder dan over 1949.

In het seizoen 1960-1961 wordt gewerkt met een begroting van 13.132,28 gulden. Een seizoen later is dat 14.706,35 gulden. Boekjaar 1962-1963 vermeldt 16.514,07 gulden. Het seizoen erop, 1963-1964, is de club bij 15.016,30 gulden om over het seizoen 1964-1965 te werken met 14.000 gulden als begroting.

Tien jaar later staan er al heel andere bedragen. Seizoen 1971-1972 afgerond 53.662 gulden. Het seizoen erna 55.478 gulden. En 1973-1974 geeft 59.100 gulden als begroting. Voor 1974-1975 staat 73.000 gulden in de boeken vooral door meer inkomsten uit contributies en de kantine.

Per 1 juni 1972 had Tonegido 441 leden waarvan 42 niet spelend. Een jaar later waren dat er 438 waarvan 58 niet spelend. Voor de competitie 1973-1974 werden elf seniorenteams zestien jeugdteams ingeschreven bij de KNVB.

Op 31 december 1979 had de vereniging 520 leden en 92 donateurs. Een jaar eerder, op 31 december 1978, waren er nog 601 leden en 98 donateurs.

Trainer J. de Jong kreeg in 1979 2400 gulden aan salaris. In 1980 werd dat opgetrokken tot 3000 gulden alhoewel er ook documenten zijn die aangeven dat de vereniging in dat jaar 4700 gulden aan personeelslasten had voor de oefenmeester.

Op de rekening 1981 werden de personeelslasten voor de coach 7450 gulden terwijl er in de begroting 1982 een bedrag van 7000 gulden voor J. de Jong werd opgenomen.

De balans van lasten en baten lag over het seizoen 1979-1980 bij 135.325 gulden. Dat zelfde bedrag gold voor het seizoen 1980-1981. De begroting 1981-1982 ging uit van 128.000 gulden.

Over 1983 was de balans tussen inkomsten en uitgaven ook gelijk: 135.700 gulden. Trainer J. de Jong kreeg 6800 gulden als salaris. De vereniging telde toen 432 spelende leden, 84 niet-spelende en 80 donateurs (die ook lid waren).

De gemeente vraagt van Tonegido voor het jaar 1977 een bedrag van 8600 gulden aan huur voor drie sportvelden en een trainingsveld. Dat laatste mag alleen gedurende drie avonden en één middag worden gebruikt. Uit een schets blijkt dat het clubhuis van de vereniging weliswaar tussen veld 1 en 2 staat doch het kleedkamergebouw nog op de plek waar later de ballonhal komt te staan.

Delen ?

Gerelateerde items