Nieuws
Kroontjespen

De oudste brief aan het bestuur die wij in het ons ter beschikking staande archief vonden dateert van 5 augustus 1949. Keurig met kroontjespen geschreven beklaagt G. Rosbergen sr. zich over het feit dat het bestuur in de Technische Commissie de heer Lucas heeft benoemd en niet de heer Jaspers. Rosbergen spreekt over een fout van het bestuur en verzoekt hen die recht te zetten. Hij verwijst daarbij tevens naar een stemming tijdens de algemene ledenvergadering waaruit het bestuur kan afleiden ‘dat ik in deze niet alleen sta’.

Delen ?

Gerelateerde items