Nieuws
Waar notulen al niet goed voor zijn (2)

– Jaarverslag seizoen 1970-1971. De vereniging is vijf kleedkamers, een was- en doucheruimte rijker. Op zaterdag mag het voormalige veld van VEO gebruikt worden, op zondag een Devjo-veld. Het eerste is gedegradeerd naar de 4e klasse. Op trainingsopkomst is niet wat het wezen moet. De club heeft in juli 1971 453 leden waaronder 39 niet-spelend. Een jaar eerder waren die aantallen 441 en 46,

– 21 sept. 1972: de gemeente is de club nog 9500 gulden schuldig. Bij wedstrijden van welpen en pupillen wordt voortaan ranja verstrekt, ook aan de tegenpartij,

– 26 okt. 1972: de netten blijven na wedstrijden hangen en de hoekvlaggen blijven staan; dat is niet bevorderlijk voor het materiaal. Er wordt iemand gezocht die een en ander tegen een kleine vergoeding gaat regelen,

– 22 nov. 1972: er liggen vijf kapotte ballen in opslag. Die moeten gerepareerd worden,

– 14 dec. 1972: er komt een tv in de clubtent,

– 25 jan. 1973: er gaat gewerkt worden met entreebewijzen en consumptiebonnen. Er is geld gestolen. De politie wordt gevraagd iets tegen de vernielingen op het terrein te ondernemen,

– Verslag seizoen 1972-1973: velden 1, 2 en 3 hebben drainage gekregen en besproeiingsinstallaties. Er wordt gewerkt aan egalisatie van de velden. De club heeft medio 1973 438 leden waaronder 58 niet-spelend. De zaterdagmiddag-afdeling doet zijn beklag over de minachtende behandeling zijdens bestuur en jeugdafdeling. Men bestaat 24 jaar maar het wordt steeds moeilijker. Er zijn nog 2 elftallen met in totaal 32 spelers,

– 7 aug. 1973: de terreinverlichting is gereed,

– 20 nov. 1973: er worden vijftien paar voetbalschoenen voor de selectie gekocht

– 24 jan. 1974: er is een hondenvereniging die zondags op het Tonegido-terrein oefent,

– 14 mrt. 1974: er wordt entreegeld ingevoerd voor de leden: 2 gulden volwassene, een gulden jeugd,

– 6 juni 1974: nieuwbouwplan clubtent is klaar,

– 30 juli 1974: er komt een flipperautomaat in de kantine,

– 28 nov. 1974: er komt een nieuw entree-huisje. Er komt een apart lager contributiebedrag voor 65-plussers: 25 in plaats van 60 gulden per jaar,

– 21 aug. 1975: de zaterdagmiddagafdeling krijgt een eigen trainer. Voor de zondagselectie wordt er een etentje georganiseerd. Kosten maximaal 1000 gulden. De aannemer is met de afbouw van de nieuwe clubtent bezig. Totale kosten 403.633 gulden,

– 23 sept. 1975: er zijn kantine-inkomsten ontvreemd, kennelijk door kantine-medewerkers. Dat is gebleken toen de winst ineens terugviel. Na een gesprek met de kantine-medewerkers was de winst ineens weer terug op niveau. Het entree-huisje is klaar,

– 21 okt. 1975: de heer Soeren gaat wekelijks een verslag maken van het eerste en zal dat ook aan de media doen toekomen (Westernieuwsblad, Voorburgse Courant). De verbandtrommel is niet op orde; de planken over de sloten zijn gevaarlijk; er is geen licht op de oprijweg,

– 20 nov. 1975: er is gestolen uit de kleedkamers; de heer Hendriks mag tot 31 januari 1976 geen wedstrijden in het eerste meer spelen nadat hij een supporter van een bezoekende club heeft geslagen. Het eerste elftal krijgt nieuwe trainingspakken,

– 24 nov. 1975: speciaal beraad vanwege voorval in kantine. R. Kolf heeft daar verklaard dat enkele spelers van het eerste worden betaald. Hij heeft bovendien twee ruiten ingeslagen. T. van Poeteren is door C. Mol met een bierglas in het gezicht geslagen. Deze stelt dat het om een kopstoot ging. Aanleiding was een discriminerende opmerking van Van Poeteren jegens Kolf. Kolf wordt geschorst tot 1 januari, Mol tot 1 februari. Van Poeteren krijgt een waarschuwing,

– 23 dec. 1975: R. Kolf heeft zijn bewering over het betalen van spelers ingetrokken. Op de deur van de kantine hangt een bord ‘verboden voor honden’,

– 23 feb. 1976: trainer Wessel deelt mee dat hij er na het seizoen mee ophoudt gezien de kwaliteit van het spelersmateriaal; er is weinig hoop op een hogere klassering,

– 22 mei 1976: er komen paaltjes aan de sloot kant van de oprijweg zodat daar niet meer geparkeerd wordt. Er komt een tassenrek bij de clubtent,

– 25 mei 1976: uitbreiding van de zaterdagmiddag afdeling van 3 naar 4 elftallen kan niet gezien de beschikbaarheid van velden. De heer C. Hage wordt de nieuwe trainer van de zondag selectie,

– 13 okt. 1976: wekelijks zijn er 80 consumptiebonnen voor de selectie,

– 1 dec. 1976: er is een prijzenkast in de clubtent neergezet,

– 30 dec. 1976: roep om kassa’s in de kantine; verhuur van de kantine kan niet; spelers die wegblijven zonder afschrijving worden niet meer opgesteld totdat ze gehoord zijn door de elftalcommissie.

 

 

Delen ?

Gerelateerde items