Nieuws
Waar notulen al niet goed voor zijn (3)

Uit de notulen van de bestuursvergaderingen:

– 5 feb. 1977: het bestuur besluit na het seizoen niet verder te gaan met trainer Hage. Zijn veldtraining is goed maar mentaal en tactisch komt hij niet over bij de spelers. J. de Jong zal worden benaderd om de nieuwe oefenmeester te worden,

– 3 mrt. 1977: de bespelingsgraad van het hoofdveld is 30 procent, van veld 2 140 procent en van veld 3 130 procent. Voortaan mogen de kleinere junioren op het eerste veld hun wedstrijden gaan spelen,

– Jaarverslag secretaris seizoen 1976 – 1977: bij de laatste storm zijn twee lichtmasten op het trainingsveld omgewaaid. De club heeft op 1 juni 1977 566 leden waaronder 65 niet spelend. Medio 1976 waren die cijfers 482 en 67. Er komen vooral meer jeugdspelers naar de club. De zaterdagmiddag afdeling draaide met drie elftallen prima,

– 23 juni 1977: Het entreehokje moet hersteld worden. Er is meer ruimte in de prijzenkast nodig. De zaterdagmiddag afdeling heeft 43 leden; twee te weinig om drie teams in te schrijven. De lagere elftallen krijgen het slechtste materiaal, zo luidt het verwijt,

– 9 jan. 1978: de samenwerking tussen junioren, senioren en zaterdagmiddag afdeling is niet optimaal. Gedacht wordt aan het invoeren van een specifieke jeugdtrainer. De heer Jochemsen moet ophouden met zijn negatieve geschrijf over Tonegido,

– 27 feb. 1978: de bouw van een jeugdhonk moet nog enkele jaren wachten. Er is geen geld voor,

– 25 mei 1978: er komt geen sierraam in de clubtent in verband met ruimtegebrek. Er wordt bezien of er een smeedijzeren burcht te maken valt,

– 1 juni 1978 Jaarverslag secretaris seizoen 1977-1978: Er komen nieuwe lichtmasten op het trainingsveld. Er zijn plannen voor uitbreiding van het clubgebouw. Dat zal op zijn vroegst over twee jaar kunnen. Op 1 juni waren er 547 leden waarvan 66 niet spelend. De club heeft elf seniorenteams en 20 jeugdelftallen,

– 22 jan. 1979: er kunnen vrijwel geen junioren meer worden aangenomen aangezien de zaterdagmiddag afdeling in de weg zit. Daar moet een natuurlijke afvloeiing plaats vinden. Er komt echter geen algemene ledenstop, wel voor de zaterdagmiddag afdeling. Bestuur vergadert in Hotel/restaurant Centraal,

– 5 maart 1979: als er een sporthal komt is een contributieverhoging onvermijdelijk. De gemeente wordt gevraagd of Tonegido op eigen kosten een nieuw oefenveld kan aanleggen,

– 10 sept. 1979: de 7up lichtreclame boven de bar verdwijnt. Die misstaat,

– 8 okt. 1979: het prikkeldraad rond veld 5 moet weg,

– 14 jan. 1980: er komt kleuren-tv in de kantine,

– 18 feb. 1980: de kantine moet gezelliger worden met houten stoelen en vaste vloerbedekking,

– 24 mrt. 1980: er komt geen jeugdhonk. Er wordt nagedacht over een sporthal,

– 21 apr. 1980: de aankleding van de kantine wordt ter hand genomen. Er worden stoelen, lampen en tafelkleedjes gekocht. De ledenstop wordt opgeheven. Enige B-spelers hebben zich tijdens een verblijf in Engeland misdragen. Hun ouders krijgen een aangetekende brief,

– Jaarverslag secretaris seizoen 1979 – 1980: Er kan eindelijk gebruik gemaakt worden van het door Tonegido zelf aangelegde vierde veld aan de Beguinlaan, naast het hoofdveld. Langs het hoofdveld staan een groot aantal reclameborden. Er is ook een ballenvanger neergezet. Het ledenbestand ligt per 1 juni 1980 op 503 waaronder 69 niet spelend. Er was een enorme terugloop in seniorleden. Door het opheffen van de ledenstop komt daar hopelijk kentering in. De club kende elf seniorenteams en 23 jeugdteams. Netto opbrengst toto/lotto was 16.446 gulden,

– 26 juni 1980 Algemene ledenvergadering: gemeente heeft toestemming gegeven voor bouw sporthal. Complex is formeel verboden voor honden. Het wordt echter oogluikend toegestaan honden mee te brengen,

– 4 sept. 1980: bouw sporthal gaat ongeveer 1 miljoen gulden kosten. Is alleen te bekostigen met 500 nieuwe leden en een contributie die naar 210 gulden per jaar gaat. Is geen haalbare kaart,

– 19 mrt. 1981: trainer John Karelse (niet geselecteerden) gaat de vereniging verlaten,

– Jaarverslag secretaris seizoen 1980 – 1981: Ledental staat op 1 juni 1981 op 521 waaronder 77 niet spelend. Er zijn 84 donateurs, 17 minder dan een seizoen eerder. Opbrengst toto/lotto 16.045 gulden. Er zijn elf seniorenteams en 20 jeugdteams,

– 25 juni 1981 Algemene ledenvergadering: Tonegido heeft een hond, bouvier Cleo, die ’s nachts als waakhond gaat fungeren om zo het grote aantal inbraken te bestrijden. De warmwatervoorziening in het kleedkamergebouw is slecht. Er is kritiek op de muziekkeuze in het clubgebouw,

– 27 aug. 1981: de kosten rijzen de pan uit. De kantineprijzen zijn al verhoogd, dat moet op 1 januari nogmaals. De begroting voor de jeugd is te hoog. De penningmeester geeft aan dat het voordelige saldo over 1979-1980 nu met 16.000 gulden is geslonken. Hij roept op tot zuinigheid met water en stroom, en het beter onderhouden van materialen,

– 12 nov. 1981: de duizendste wedstrijd van de heer Jaspers wordt op het hoofdveld gespeeld. Er komt een koelvitrine voor de clubtent,

– 8 dec. 1981: de kantineprijzen gaan op 1 januari met tien procent omhoog. Er wordt 5000 gulden besteed aan een nieuwe geluidinstallatie,

– 19 jan. 1982: de energiekosten zijn in 1981 met 7000 gulden gestegen. Die stijging gaat in 1982 ook door,

– 23 mrt. 1982: voor de keuken is een nieuwe vaatwasmachine nodig alsmede een tweede biertap,

– Jaarverslag secretaris seizoen 1981 – 1982: alles wat los en vast zit op het complex wordt kapot gemaakt of besmeurd. Op 1 juni 1982 waren er 495 leden waaronder 84 niet spelend. Het aantal donateurs nam af naar 76. De seniorenafdeling kent dertien teams, jeugdafdeling 19 elftallen. Netto opbrengst toto/lotto ruim 20.000 gulden,

– 17 aug. 1982: elk elftal krijgt twee ballen. Daar moeten ze het hele seizoen mee doen. Er is een scheidsrechtersprobleem: bij toerbeurt moeten spelers zelf fluiten,

– 14 sept. 1982: de eerste shirtsponsor dient zich aan en wel voor het negende. Eerst moet echter de selectie shirtreclame krijgen,

– 30 sept. 1982 Algemene ledenvergadering deel 2: er is een grote terugloop van jeugdleden. De jeugdbegroting moet omhoog en meer seniorleden (van de selectie) moeten zich met de jeugd gaan bezig houden. De club is financieel gezond en heeft veel geld op de bank staan. Er moet worden nagedacht over een uitbreiding van de beperkte accommodatie,

– 12 okt. 1982: er wordt gesproken over het toestaan van vergoedingen aan spelers. Er is een typemachine nodig voor het secretariaat. Bekeken wordt of aanvoerders het clubblad kunnen gaan uitdelen. Er zijn nergens meer Tonegido-shirts te koop. Voor de thuiswedstrijd tegen RKAVV moet het terrein ‘hermetisch’ worden afgesloten,

– 16 nov. 1982: er komt een bewaarsysteem voor waardevolle spullen van elftallen. Zij kunnen die inleveren tegen een bewijsje. Na de wedstrijd kunnen ze de spullen dan bij inlevering van dat bewijs weer terug krijgen,

– 14 dec. 1982: er is door B-klassers vuurwerk in de kleedkamers afgestoken. De hele groep zal onder handen worden genomen.

 

 

 

Delen ?

Gerelateerde items