Nieuws
Interessante stukken

In de archieven van Tonegido zitten, uiteraard, interessante stukken. Een eerste selectie:

– Aanbevelingen seizoen 1983/1984 en verder. ‘Na een aantal jaren in vrij rustig vaarwater te hebben vertoefd, zijn mijns inziens – voorzitter W. Meijer – een aantal bijsturingen noodzakelijk’, zo begint het stuk. Opvallende onderdelen: een duidelijke splitsing tussen prestatiegericht seniorenvoetval (de eerste 4 teams) en het recreatievoetbal. Een A-selectie van 26 man en een B-selectie van 26 man. Bij het jeugdvoetbal – jongste categorie – is er een duidelijke terugloop. Vereist zijn 3 E-teams en 4 F-teams. Er dient actief geworven te worden. Jeugdselectieteams moeten 2x per week trainen. Voor de jeugd moeten ook andere activiteiten georganiseerd worden. De communicatie binnen de club moet op alle niveau’s veel beter. Het clubblad moet van ‘mededelingenblaadje’ naar een informatief blad gerund door iemand met journalistiek gevoel,

– Beleidsnotitie jeugdcommissie 1985. Er is een onderscheid tussen prestatie- en recreatievoetbal. Het merendeel van de leden speelt recreatievoetbal. Zij vormen de ruggengraat van de vereniging en hebben derhalve veel aandacht nodig. Er moeten betere leiders komen. Bij vriendschappelijke wedstrijden mogen de recreatieve elftallen niet achtergesteld worden. Er moeten meer nevenactiviteiten komen voor D, E, en F-jeugd. Die werken ook wervend. De beste werving is naamsbekendheid. Een open dag kan ook helpen. Bij het zoeken van leiders moet gekeken worden naar jonge senioren. Ouders vragen leider te worden is vragen om problemen. Elk elftal heeft een eigen toernooi. Er moet een vaste opzet komen voor de jeugdpagina’s in de Weekpost. Voor het schoon maken van kleedkamers moet iemand gezocht worden die ook betaald wordt; desnoods een jeugdlid dat consumptiebonnen krijgt,

– Praktische wenken voor de jeugdleider (datum onbekend). Vergeet nooit dat u met jonge mensen werkt. Tact is een eerste vereiste. Kalmte is geboden. Snauwen is onverteerbaar. Respect moet u verwerven. Indien nodig treedt u doortastend op; speel echter niet voor politieagent. Spreek open en eerlijk met de jeugd. Luister met aandacht naar hun problemen. Schreeuw niet te veel langs de lijn; dit maakt de jongens nerveus. Spreek bij jonge voetballers niet te veel over tactische mogelijkheden; dit vatten zij immers niet,

– Brief van bestuur aan B&W maart 1974. Het is bekend dat het gemeentebestuur al enkele jaren werkt aan plannen voor huizenbouw op het complex aan de Roode Laan. Het bestuur verzoekt B&W het complex definitief een bestemming sportvelden te geven. Tonegido speelt er al 48 jaar. Met eigen kracht en geld is het weiland tot sportcomplex gemaakt. Er zijn hekken geplaatst, lichtmasten, een tribune, kleedkamers en een clubgebouw. De vereniging heeft een moreel recht op een bestemming sportvelden. Het overgrote deel van de jeugdspelers wonen ten westen van de lijn Parkweg-Oosteinde. Verplaatsing van de vereniging naar een sportpark op Westvliet betekent dat die jeugdspelers meerdere keren per week drukke verkeersaders als Parkweg, Oosteinde, Wijkerbrug en Westvlietweg moeten kruisen. Dat is een ‘onaanvaardbaar perspectief’. Het bestuur wijst erop dat men met 4 velden aan de Roode Laan uitkomt. Verder noemt men de sportbeoefening door schooljeugd op het complex als reden het te behouden aan de Roode Laan. Door de aanleg van een parkeerterrein is bovendien een parkeerprobleem in de buurt opgelost,

– Discussienota gebruik en onderhoud sportvelden 1974 (gemeentelijke dienst voor cultuur en recreatie). De maximale bespeling per veld is 4,5 wedstrijd per week. Bespelingsgraad bij Tonegido is: veld 1 75 procent, veld 2 100 procent, veld 3 120 procent. Dit alles exclusief vriendschappelijke wedstrijden, toernooien en schoolsport. Alle velden kennen drainage. Duidelijk is echter ook dat er rustperioden voor het gras nodig zijn: mei t/m augustus, december/januari. De laatste periode is geen probleem want dan ligt de competitie stil. De zomer is wel een probleem. Per veld is aaneengesloten tien weken volledige rust nodig. Daarnaast één maal per drie jaar vijftien weken. Voetbalclubs starten echter begin augustus al weer. Dat betekent dat eind mei alle activiteiten beëindigd moeten zijn; ook de schoolsport. Geen schoolsport in juni kost de gemeente echter 6000 gulden aan inkomsten (inclusief terreinen Devjo en SV Voorburg). B&W moeten de knoop doorhakken,

– Gemeente Voorburg. Voorwaarden voor het in gebruik geven van de gemeentelijke sportterreinen 1971. Alleen gebruiken na schriftelijke toestemming. Schooljeugd mag geen schoenen met noppen of spikes gebruiken. Bij wangedrag gebruiker wordt gebruik meteen beëinigd. Terreinen en gemeentelijke opstallen mogen niet aan derden in gebruik worden gegeven. Gebruiker is verantwoordelijk voor schade. Gebruiker vrijwaart gemeente als iemand door gebruik van het terrein schade of letsel oploopt. Reclameborden mogen alleen worden aangebracht na verkregen toestemming van het gemeentebestuur. Klein onderhoud is zaak van de gebruiker; bij goede uitvoering wordt er door de gemeente voor betaald. Gas, water, elektra betaalt de gebruiker. Het schoonhouden van het complex is een zaak van de gebruiker,

– Notities kantine augustus/september 1980. Er worden te veel artikelen verkocht waaraan niets wordt verdiend. Kaas wordt veel te dik gesneden. Saté is toegevoegd aan assortiment. Er komen ook uitsmijters. Koekenpan is er al; bestek komt. Tosti’s zijn nog steeds niet naar wens geregeld. Heet hangijzer is de soep. Die wordt door familie De Roos verzorgd en niet door kantinebeheerder,

– Geachte ouders, september 1968. Het jeugdbestuur laat ouders weten wat de wensen zijn voor juniorleden. Alle jongens dienen het veld op zaterdag behoorlijk gekleed te betreden. Dat wil zeggen: wit gewassen shirt (geen overhemd) met op de linker borst het clubembleem. Dat kost 1,75 gulden en is te krijgen in de clubtent. Het wordt met drukknopen bevestigd. Verder een zwarte broek en zwarte kousen met wit boord. Om voetbalschoenen een langere levensduur te geven dienen ze wekelijks met schoensmeer gepoetst te worden. Als ze nat zijn eerst laten drogen (niet bij de kachel maar opvullen met krantenpapier) en daarna laten drogen. Bij Sporthuis Voorburg, Koningin Julianaplein 15 in Voorburg, krijgen leden tien procent korting. Volgend punt is de hygiëne. Ouders wordt met klem aangeraden hun zoon zeep en een handdoek mee te geven. De club heeft warme douches. Voetballen met een ouderbroek is geheel verkeerd. Dat moet een zwembroekje zijn. (illustratie De Streker)

Delen ?

Gerelateerde items