Nieuws
Vooruitziende blik

Op 30 augustus 1988  publiceerde de Haagse Courant in de jaarlijkse bijlage bij de start van het amateur voetbalseizoen een interview met Tonegido-voorzitter Wim Meijer onder de kop ‘Vier clubs in Voorburg is te veel’.

In het stuk zegt Meijer onder andere het volgende:

– Ik wil met Tonegido de beste worden. Ik wil met Tonegido de top bereiken,

– Er is jarenlang een  bestuur geweest dat zei dat Tonegido het van de eigen jeugd moest hebben. Meijer stelt dat je moet concluderen dat dat te weinig is gezien de jeugd die de laatste tien jaar is doorgekomen. ‘Dus zul je iets anders moeten doen’,

– Meijer stelt ‘beslist niet’ tegen betalingen aan spelers te zijn mits dat gebeurt binnen  de regels van  de KNVB en er rekening wordt gehouden met de eigen achterban. Met andere woorden: het te verantwoorden is tegenover de andere leden die voor de club vrijwillig in de weer zijn,

– In Voorburg is op termijn nog maar plek voor twee voetbalclubs meent Meijer. Voorburg heeft 40.000 inwoners en het gaat de vier clubs redelijk tot zeer redelijk af. Maar, zo stelt Meijer, er heeft zich een dalende lijn ingezet. Wie dat niet ziet neemt zichzelf in de maling. ‘Ik denk dat het over tien, vijftien jaar zover is dat er een fusie of samenwerkingsverband moet komen tussen twee Voorburgse voetbalclubs’. Hij noemt een krachtenbundeling tussen Tonegido en SV Voorburg. Volgens Meijer concurreren de clubs elkaar ‘naar een ondergang’,

– Meijer voorspelt dat er ‘straks’ betaalde managers op de loonlijst van de clubs staan omdat het feitelijk bedrijven zijn waar gigantische bedragen in omgaan,

– De voorzitter merkt verder op dat met betaalde managers bestuurders van veel werk en ellende af zijn en zich kunnen richten op het daadwerkelijk besturen van de club. Dat is ook nodig omdat er steeds minder jonge mensen bereid zijn een bestuursfunctie te bekleden.

(foto DvhN)

Delen ?

Gerelateerde items