Nieuws
Waar notulen al niet goed voor zijn (7)

– 7 maart 2005: Tonegido-lid J.H. Vis sr. – erelid – trekt zijn lidmaatschap in nu Tonegido binnen drie jaar gaat fuseren met Forum Sport. In een andere brief keert hij zich tegen de opheffing van de jeugdafdeling bij een verhuizing naar sportpark ’t Loo. Hij noemt de opheffing van de jeugdafdeling ‘een schande’ en voorspelt dat Tonegido zonder jeugd binnen 4 tot 5 jaar ten onder zal gaan.

– juli 2005 Verslag secretaris seizoen 2004-2005: stond in het teken van verhuizen. HC Cupfinale werd helaas verloren. Aantal leden 349 waarvan 248 spelend. Medio 2004 waren die cijfers: 517 en 412,

– 9 september 2005: Kascommissie schrikt van verlies 36.000 euro over seizoen 2004-2005. Komt vooral door exorbitante uitgaven voor selectie. De begrootte loonkosten werden met 110 procent overschreden. Jarenlang is gat met gat gedicht. Nu kan er met de gemeentelijke vergoeding voor de verhuizing schoon schip gemaakt worden,

– 12 september 2005: langdurige discussie over de kostenverdeling met Forum Sport bij bespeling ’t Loo. Overtollige inventaris Tonegido gaat naar Fc Zoetermeer,

– 1 juli 2006 Verslag secretaris seizoen 2005-2006: Rob de Lange is ontslagen vanwege teleurstellende resultaten. Wim Schaap werd zijn opvolger. In de laatste wedstrijd kon het eerste het hoofdklasserschap redden. Aantal leden 367 (253 spelend); 18 meer dan een jaar eerder (5 spelende meer),

– 18 september 2006: de kascommissie constateert een exploitatietekort van 50.000 euro. Dat wordt gemaskeerd door een winst op het oude clubgebouw waardoor er over het seizoen 2005-2006 een batig saldo ontstond van 55.000 euro (prijs oude clubgebouw 105.000 euro). Er is sprake van potverteren. De club is zo snel door de reserves heen. Er moet drastisch gekort worden op de uitgaven voor de selectie anders is Tonegido binnen enkele jaren failliet,

– 21 september 2006: notitie Ronald Westerduin, fiscaal econoom, tevens teammanager 1e. Tonegido is een bedrijf. Dat wordt echter niet professioneel geleid. De financiële administratie wordt gebrekkig gevoerd. In een niet openbaar memo schrijft Westerduin dat de selectiespelers het vertrouwen in het bestuur hebben verloren. Alleen de voorzitter maakt zich druk om het eerste. Er is geen aanspreekpunt voor sponsoren

– 30 oktober 2006 Algemene Ledenvergadering: er komt een nieuw vergoedingensysteem voor de selectie (maximaal 35.000 euro budget; 90 euro per gespeelde wedstrijd, 45 euro voor bankzitters). Daardoor zullen spelers weggaan. Daarnaast is er de claim van de belastingdienst. Er zijn nog drie bestuursleden: Peter Grötzinger, Wim Thoms en Cees Klaassen. Bestuur krijgt mandaat om met Forum Sport over een fusie te gaan praten

– eind 2006 Notitie beloningsstelsel Tonegido 1. Trainer Wim van Laar wil met alle spelers door. Van alle spelers wil 75 procent weg. Om dat te voorkomen zal de club hen voor 20 februari 2007 een aanbieding doen. Het budget voor spelersbetalingen wordt gekoppeld aan prestaties. In de basis is er 15.000 euro te vermeerderen met 500 euro per punt. Maximaal 54.000 euro. De 15.000 euro wordt gebruikt voor een kilometervergoeding van 19 cent. Over de rest betaalt Tonegido sociale lasten. Zo komt het geheel op maximaal 61.800 euro. Het flexibele deel  van de vergoeding (500 per punt) wordt verdeeld over de spelers op grond van een waardering van de technisch adviseur en de trainer. Er bestaan A-spelers (hoofdklassewaardig), B-spelers (ervaring in hoofd- of eerste klasse) en C-spelers (de rest). Per spelerscategorie zijn er wegingsfactoren. Daarnaast zijn bonussen mogelijk voor periodetitel, kampioenschap, NL kampioenschap zondagamateurs, NL kampioenschap algemeen. Spelers tekenen voor aanbod een intentieverklaring, inclusief belofte in seizoen 2007-2008 voor Tonegido uit te komen,

– 19 februari 2007 Algemene ledenvergadering: Peter Grötzinger herkozen als voorzitter. Statuten uit 1979 worden in modernere taal herzien. Toekomstvisie: zo hoog mogelijk spelen binnen de financiële mogelijkheden; zo lang mogelijk zelfstandige vereniging blijven; jeugdvoetbal op zondag; stimuleren breedtesport. Een fusie net Forum Sport zit er ‘nu nog niet in’. Er is bovendien een afspraak met de gemeente gemaakt inzake tienjarig zelfstandig bestaan. Dat levert 850.000 tot 900.000 euro subsidie op. De bestaande stichting Topsport moet gereactiveerd worden. Daar moet geld van sponsoren voor prestatievoetbal heen. Voor bouw tribune en kleedkamers is 400.000 euro uitgetrokken,

– 5 april 2007: mogelijk contract met Fit Shape van Tsjeu la Ling: 2 jaar 80.000 euro. Club wil 120.000 euro voor  de selectie. Gaat mail naar Ling. Tonegido zoekt commercieel manager,

– 31 mei 2007: 400.000 euro voor nieuwe kleedkamers is niet meer genoeg. Er is een chronisch tekort aan kleedkamers,

– November 2007 Verslag secretaris seizoen 2006-2007: geen successeizoen. Het eerste en tweede degradeerden. Bovendien waren er bestuurlijke problemen. In februari trad nieuw bestuur aan. Damesteam werd wel kampioen en gaat naar de tweede klasse KNVB. Ledental medio 2007: 275 spelend, 83 niet spelend, 31 donateurs. Waren 29 spelende leden meer dan medio 2006,

– 21 mei 2008: Herman van Hemsbergen (voorzitter Forum Sport) stuurt een cynische mail over het feit dat Tonegido niet meer wil samen gaan met Forum Sport. Hij concludeert uit dat besluit en het feit dat het Tonegido-bestuur gewoon aan bleef dat Tonegido kennelijk geld heeft gevonden om zelfstandig verder te gaan. Dit in afwijking tot uitspraken van de penningmeester dat Tonegido financieel geheel was uitgeput en samengaan met Forum Sport de enige optie was. Van Hemsbergen sneert over het feit dat dit grote nieuws allemaal geheim is gebleven en dat ook het bestuur van Forum Sport, waarmee het voorstel tot samen gaan was gedaan, niet werd geïnformeerd. Hij wijst erop dat Tonegido nog 26.000 euro huur moet betalen en nog 60.000 euro aan de belastingdienst,

– 23 oktober 2008: oproep aan sponsoren zich te melden. 85 jaar Tonegido mag niet verloren gaan. Er is een nieuwe nota Sponsor beleid 2009-2010. Hoofdsponsor moet minstens 30.000 euro opleveren,

– 21 september 2009 Algemene ledenvergadering: belastingschuld is voldaan. Er wordt actief bezuinigd,

– juni 2010 Jaarverslag secretaris seizoen 2009-2010: Dames 1 heeft zich gehandhaafd in de 1e klasse. Er zijn 80 leden bij gekomen. Het jeugdproject wordt weer stopgezet wegens gebrek aan sponsor. Er is voor komend seizoen geen volwaardige selectie meer. Voorstel om per 1 juli de vereniging op te heffen,

– 18 november 2010 Algemene ledenvergadering: er zijn 30 leden. Over seizoen 2009-2010 is het verlies 38.000 euro. Bij de bank staat de club 22.000 euro in het rood. Er liggen nog rekeningen voor 31.000 euro. De club heeft ook nog 21.000 euro te goed van derden. Op Stichting ’t Loo heeft Tonegido nog een vordering van 90.000 euro. Doorstart kan alleen als vereffening is afgerond.

– 2 december 2010: Kan Tonegido een doorstart maken met een aantal elftallen? Kan gebruik gemaakt worden van clubtent VCC, spelen op velden VV Wilhelmus. Start in de 4e klasse,

– 25 juni 2012: Stichting Tonegido topvoetbal vorderingen 3200 euro, schulden 43.270 euro. Stichting ’t Loo: ziet af van opeisen schuld 5757 euro, zet 37.500 euro op derdenrekening voor belastingdienst, Roodenburg en Rabobank, Tonegido ziet af van opeisen restant lening zijnde 43.000 euro.

 

Delen ?

Gerelateerde items