Nieuws
Historisch inkijkje (1)

Op deze site is al vaker aandacht besteed aan de notulen van bestuursvergaderingen. Ook de vondst van het schrift waarin met kroontjespen de notulen van de beraden in het seizoen 1951-1952 zijn opgenomen, kwam al aan de orde. Echter niet de inhoud van de notulen. En die kenden toch een aantal interessante onderwerpen:

– 2 juli 1951: het bestuur richt een dagelijkse bestuurscommissie op bestaande uit de voorzitter en de twee secretarissen die elke maandagavond de op zondag gespeelde wedstrijden gaan bespreken,

– 2 juli 1951: voor de bouw van twee nieuwe kleedkamers is er niet genoeg materiaal,

– 2 juli 1951: trainer Van Maren kost te veel. De heer Van der Ham wordt aangesteld,

– 2 juli 1951: er is een volleybal-afdeling opgericht. Er komt een aparte contributie,

– 5 juli 1951: de nieuwe kleedkamers zal  de vereniging zelf bouwen en betalen. Er is wel een subsidie van de gemeente mogelijk; 900 gulden,

– 5 juli 1951: het eerste speelveld dient te worden opgeknapt,

– 1 augustus 1951: op verzoek van de pers- en propagandacommissie zal de secretaris wekelijks een stuk schrijven voor de Voorburgse Courant,

– 1 augustus 1951: nieuw contract voor het bemesten van de terreinen tussen 1 april en 31 december,

– 6 augustus 1951: op 25 augustus worden de nieuwe kleedkamers in gebruik genomen. Er komt een afrastering bij de kleedkamers om die aan de publieke belangstelling te onttrekken,

– 11 augustus 1951: er worden vijf banken gekocht die ongebruikt op de Speedwaybaan, Van de Wateringelaan, staan,

– 20 augustus 1951: de spelers van het eerste elftal zullen gevraagd worden enige tijd voor een wedstrijd aanwezig te zijn om zo de homogeniteit te verhogen,

– 27 augustus 1951: met de heer Van den Heuvel wordt een contract gesloten voor het maaien van de velden,

– 27 augustus 1951: een drietal leden wordt belast met het verspreiden van affiches voor de thuiswedstrijden,

– 27 augustus 1951: daar het clubtenue voorschrijft een wit shirt met op de linker borst het wapen van Voorburg zal hier aan ook de hand gehouden moeten worden,

– 3 september 1951: het vertrekpunt voor spelers van het eerste naar uitwedstrijden (per bus) is Café Vronesteyn. Daarna kan nog halt worden gehouden bij de remise aan de Parkweg

– 17 september 1951: de dames van de handbalafdeling mogen zich bij thuiswedstrijden in de kleedtenten omkleden,

– 17 september 1951: RKAVV wil bij Tonegido komen trainen. Dat kan met gesloten beurzen worden afgehandeld, meent het Tonegido bestuur, mits de Leidschendammers de lampen die voor de training nodig zijn ook laat gebruiken door Tonegido,

– 24 september 1951: er moet een fietsenstalling komen voor de wedstrijden op zaterdagmiddag,

– 24 september 1951: grazend vee en paarden hebben schade toegebracht aan de terreinen. Er wordt contact opgenomen met de heer Vermeer, eigenaar van de dieren, om deze vergoed te krijgen. Voor de beweiding is er overigens een contract met Vermeer,

– 8 oktober 1951: VCC wil op het Tonegido-terrein een oefenkooi plaatsen,

– 8 oktober 1951: per 1 september is de Stichting voor jeugdzorg en sport de verhuurder van het complex, niet meer de gemeente zelf,

– 8 oktober 1951: er heeft zich een lid aangemeld waarvan via overleveringen bekend is dat hij in de oorlog een andere politieke mening was toegedaan dan de doorsnee Nederlander. In de notulen staat dit onder het kopje ‘zuivering NSB’ers’. Een besluit over de toelating wordt uitgesteld tot een later beraad,

– 29 oktober  1951: een trainer voor dames handbal kost 3,50 gulden per avond. De dames betalen dat zelf. Het bestuur draagt wel 30 gulden bij in de kosten,

– 29 oktober 1951: de ballotagecommissie gaat oordelen over oud-NSB’ers die lid willen worden. Komen er geen bezwaren binnen dan kan men lid worden,

– 29 oktober 1951: een controleur van de KNVB heeft laten weten dat de EHBO-trommel niet op orde is. Dat zal zo snel mogelijk geregeld worden. Het bestuur wil echter niet dat eenieder die rondloopt met een schaafwond in de trommel gaat grasduinen. De inhoud van de trommel is uitsluitend bedoeld voor spelers die tijdens een wedstrijd hulp nodig hebben,

– 29 oktober 1951: er dient een afschermende ligusterhaag rond het complex te komen. Er wordt ook gesproken over het planten van populieren,

– 19 november 1951: nieuw besluit inzake oud-NSB’ers die zich als lid aandienen; vooralsnog is er voor hen geen plaats. Dit vanwege de gevolgen die een lidmaatschap kan hebben (wrijving, onenigheid),

– 19 november 1951: er is meer toezicht bij de fietsenstalling nodig. Het zijn met name de eigen leden die zich daar misdragen,

– 3 december 1951: de club krijgt een laatste uitkering van de KNVB als compensatie voor oorlogshandelingen; 50 gulden. De heer Kleijweg meldt het bestuur dat hij de vereniging in de oorlog een houten kleedgelegenheid in bruikleen gaf (3×3 meter). Die tent is echter verloren gegaan. De heer Kleijweg vraagt 330 gulden compensatie. Uit oude notulen blijkt dat een en ander klopt. De heer Kleijweg krijgt 330 gulden van de vereniging,

– 3 december 1951: de gemeente werkt aan een stratenplan voor de Beguinlaan en omgeving,

– 11 december 1951: discussie over kosten meerijden met de bus van het eerste naar een uitwedstrijd. Afgesproken wordt kinderen tot 10 jaar gratis, 10-17 jaar halve prijs, 17 en ouder volle prijs,

– 11 december 1951: er zit geen beweging in de 40 meter strook langs de Rodelaan. Van de gemeente is niets te verwachten,

– 11 december 1951: een handbalspeelster heeft zich na een ongeluk bij een wedstrijd per taxi naar het ziekenhuis in Den Haag laten vervoeren en wil nu de kosten vergoed zien. Het blijkt echter te zijn gegaan om een ongeluk tijdens de training. Er is ook geen medische verklaring dat ziekenhuisbezoek nodig was. Er vindt geen vergoeding plaats,

– 11 december 1951: nieuw besluit inzake toelaten oud-NSB’ers als lid. Ze zijn welkom en het bestuur wacht af wat de consequenties zijn binnen de vereniging,

– 11 december 1951: er is een plan een oefenterrein aan te leggen voor handbal, volleybal en cricket.

Delen ?

Gerelateerde items