Nieuws
De jeugd begin tachtiger jaren

De jeugd is altijd het fundament van een voetbalvereniging. Wij schetsen u de ontwikkelingen binnen de VSV Tonegido aan de hand van enige documenten uit de periode rond 1980.

= Mei 1979. Als een lid dat tevens jeugdleider is wordt geschorst moet met de jeugdcommissie worden besproken of dat wel in het clubblad moet. C-klassers mogen beslist niet bij de senioren meedoen. De krantencontainer is een probleem. Gezocht wordt naar een bovenlader. De theeverzorging in de rust is een probleem. Het materiaalhok waar de thee nu wordt klaargemaakt is niet ideaal. Kleedkamer 1 zal daartoe aangepast worden. Het tweede veld zou gespaard worden, maar dat gebeurt niet omdat de selectie er traint. De kosten voor consumptiegebruik medewerkers stijgen. De begroting moet worden aangepast. Er zijn problemen met leiders (niet genoeg) en het schoon maken van kleedkamers,

= De jeugdafdeling draait in het seizoen 1981-1982 met een budget van 23.000 gulden. Daarvan is 12.500 gulden bestemd voor het betalen van vier trainers,

= Bij de start van het seizoen 1983-1984 kende de club 3 A-teams, 3 B, 4 C, 2 D, 2 E en 2 F. In de archieven zijn keurig uitgetikte lijsten te vinden met namen, adressen en telefoonnummers van alle spelers, per categorie. De jeugdcommissie bestond uit vijf leden onder voorzitterschap van B. Muys. Er waren vijf jeugdtrainers,

= De jeugdafdeling heeft voor het seizoen 1983-1984 een budget aangevraagd van 23.000 gulden. Daarvan is 12.500 gulden nodig als betalingen aan trainers. In de krantenkas (die er is ten behoeve van de jeugd) zit nog 7000 gulden,

= In september 1984 bespreekt de jeugdcommissie de invoering van een ‘strippenkaart systeem’ voor vervoer spelers naar uitwedstrijden. Dit houdt een roulatiesysteem voor ouders die willen rijden in. De leiders zullen een en ander moeten organiseren. Bekeken wordt wel of er een busje kan worden gekocht/gehuurd,

= In oktober 1984 bespreekt de jeugdcommissie de noodzaak om een introductieboekje te maken voor nieuwe jeugdleden,

= De toernooibegroting seizoen 1984-1985 beloopt 6200 gulden,

= In januari 1985 zijn er stickers gekocht (700 gulden voor 2000 stuks) met de tekst ‘Ik voetbal óók bij Tonegido’. Kleuren: wit met rode burcht en zwarte tekst,

= In een stuk over de D-junioren (D1 en D2) seizoen 1984-1985 wordt keurig gemeld hoe vaak de spelers op de trainingen waren en wat de reden was van een afwezigheid. Wat de D1-spelers betreft wordt per speler een beoordeling gegeven over diens spel en capaciteiten. Inclusief een advies voor het komende seizoen. De oordelen zijn soms niet misselijk: ‘Moeite met hoge ballen’, ‘Gaat onder druk in de fout’, ‘Heeft geen interesse in selectie voetbal’, ‘Verliest zijn positie uit het oog’, ‘Te individueel’, ‘Te eigenwijs’, ‘Techniek is nog te beperkt. Net als tactisch inzicht’, ‘Te wisselvallig. Gauw afgeleid’,

= Seizoen 1985-1986: Er zijn 32 A-spelers terwijl er voor drie teams 38 nodig zijn. In de B zijn er 38. Er worden er nog 7 gezocht. De C kent 24 spelers voor twee teams. De D bestaat uit 14 spelers: één team. In de E zijn 21 spelers beschikbaar. Dat moeten er 24 worden voor twee teams. In de F-categorie kunnen met 18 spelers twee teams van 9 geformeerd worden. Inschrijving bij KNVB meldt: 3 A-teams, 3 B, 2 C, 1 D, 2 E en 2 F. Geen meisjesvoetbal.

= Oktober 1985. De werving van meisjes voor meisjesvoetbal wordt gestaakt. Ouders van meisjes die al interesse toonden worden geïnformeerd,

= November 1985. Knelpunten bij de jeugd: het vervoer naar uitwedstrijden, schoon maken kleedkamers, gebrek aan wedstrijdverslagen voor Tonegido-Nieuws. Leiders moeten zelf een waterzak kopen voor verzorging van hun spelers. Het hoofdveld mag alleen bespeeld worden door Tonegido 1, Tonegido 2 en de A1,

= Februari 1986. Het hoofdveld verkeert in zeer slecht staat, waarschijnlijk door wortelziekte van het gras. Er moet rekening mee worden gehouden dat het vanaf medio maart niet meer bespeeld mag worden,

= Seizoen 1986-1987: 36 A-spelers, 40 B, 26 C, 19 D, 30 E, 10 F.

Opvallende feiten uit deze tijd: jeugdspelers werden nog medisch gekeurd. En er bestonden al spelerspassen.

(archief J. Jochemsen)

Delen ?

Gerelateerde items