Nieuws
Tonegido gaat door

Op 19 mei 2008 besluiten de leden van Tonegido dat de club als zelfstandige vereniging verder gaat. Het zittende bestuur treedt af. Er komt een nieuw bestuur onder leiding van Hans Verhagen. Er zijn een viertal commissies ingesteld die onderzoek deden naar financiën, sponsoring, technisch beleid en vorming nieuw bestuur.

De financiële commissie bekijkt welk budget er nodig is om in het seizoen 2008-2009 een representatief elftal op de been te brengen inclusief technische staf en vergoedingen. Bekeken moet worden of dat geld er is om vervolgens een begroting op te stellen. Tevens dient de financiële positie van Tonegido als vereniging zeker gesteld te worden. Daarbij gaat het uitsluitend over de vereniging zelf, niet de topsport (de selectie). Die valt onder de Stichting topsport Tonegido.

De technische commissie moet de continuïteit en het voortbestaan van Tonegido waarborgen, een technisch plan maken, een verantwoord budget voor de selectie opstellen.

Op 17 augustus 2008 presenteert Tonegido de selectie onder leiding van hoofdtrainer Wim Schaap en technisch coördinator/ directeur Ruud de Groot.

Op 29 augustus 2008 vindt er in het clubgebouw een bijeenkomst Toekomst Tonegido plaats met als sprekers Kees Jansma (KNVB, sportjournalist en oud-lid), Charles Corver (oud scheidsrechter, lid), André Wetzel (trainer) en Bas Muijs (acteur, lid).

In 2005 is Tonegido gestart met een damesafdeling. Medio 2008 staat er een volwaardige afdeling met vier teams. Hoodftrainer dames is Franco Benvenuto. Het streven is met het eerste te promoveren naar de eerste klasse.

Sinds mei 2008 is er een vernieuwde Business club Tonegido actief. Het lidmaatschap kost 750 euro per seizoen.

Delen ?

Gerelateerde items