Nieuws
Ontslag trainer Wim van Laar

Het ontslag van trainer Wim van Laar in december 2007 was reeds lang aanstaande. In maart 2007 vond er al eens beraad plaats tussen de trainer, Ton Jenner, elftalbegeleider Aad Eerhard en bestuurslid Leo Bentvelzen. Aanleiding: ‘ruis op de lijn’ tussen Van Laar en Jenner. Volgens de gesprekspartners van Jenner wilde deze laatste ‘veel te snel’ met nieuwe spelers.

Op 30 augustus 2007 kwam de verhouding Van Laar/Jenner tijdens een bestuursvergadering aan de orde. Daarbij werd bepaald dat het bestuur bij een conflict tussen beide voor Ton Jenner zou kiezen. Van Laar diende het beleid uitgezet door het bestuur te volgen (spelers aangedragen vanuit Jenners voetbalacademie een kans geven). Tegelijk werd erop gehamerd dat voetbaltechnische meningsverschillen niet naar buiten mochten komen.

Medio oktober 2007 boog het bestuur zich opnieuw over Van Laar. Het ging daarbij om zijn negatieve uitspraken in- en extern. Bovendien werden selectiespelers uit het tweede door de coach ‘opzij gezet’. Van Laar had weliswaar succes met het eerste doch dit was niet de bedoeling. Besloten werd na de Algemene ledenvergadering te beslissen over het ontbinden van het contract met Van Laar.

Bij het ontslag werd aangegeven dat er een verschil van inzicht was tussen coach en club over het te voeren technisch beleid. Daarover waren al in december 2006 afspraken gemaakt doch Wim van Laar ‘ging zijn eigen gang’.

In april 2008 liet een betrokken bestuurslid zich ontvallen dat Van Laar op voorspraak van Ton Jenner op non-actief was gesteld.

Delen ?

Gerelateerde items