Nieuws
Turbulente tijden

Het seizoen 2007-2008 verliep allerminst vlekkeloos. Trainer Wim van Laar werd eind 2007 ontslagen. Zijn opvolger werd Wim Schaap die naar eigen zeggen medio 2008 toch al coach van Tonegido zou worden.

Daarnaast waren en financiële problemen waardoor eerst besloten werd in Forum Sport op te gaan (een fusie mocht het niet heten van die vereniging); later ging er een streep door dat plan. Tonegido ging zelfstandig verder onder een nieuw bestuur.

Enige geschiedschrijving op basis van stukken die de redactie heeft ontvangen:

= 25/9/2006: het voltallige bestuur treedt af. Er komt een commissie van goede diensten bestaande uit Jos Jochemsen, CAP Driel, Joost Timmer. Feitelijk gaat het om een pas op de plaats. De bestuursleden blijven vooralsnog aan,

= Verslag secretaris seizoen 2006-2007. Het eerste is gedegradeerd door de belastingproblemen en het vertrek spelers als een reactie daarop. Er waren bestuurlijke problemen. Besloten is tot een nieuwe start met een jeugdafdeling op zondag in het seizoen 2007-2008. Het contract me hoofdsponsor Haagsche Bluf is gelopen. De club heet weer Tonegido. Er zijn 275 spelende leden, 83 niet spelend en 31 donateurs.

= 19/2/2007. Algemene ledenvergadering. Het is de derde in korte tijd. Peter Grötzinger als voorzitter herkozen.

= Maart 2007. Nota topsport Tonegido. Tonegido wil in te vormen topklasse gaan spelen. 1e bestaat uit 16 spelers met enkele ervaren krachten, het 2e ook uit 16 spelers (veredelde A1) reserve hoofdklasse. De A1 16 krijgt 16 spelers, B1 14, B2 14. Selectiespelers komen via de voetbalacademie van Ton Jenner binnen. Hoofdsponsor wordt Fit Shape van Tjeu la Ling/AS Trencin. Ling kan spelers brengen en halen. Het jeugdvoetbal start seizoen 2007-2008. Er wordt op zondag gespeeld. Totaal budget selectie en jeugd 61.800 euro.

= 5/4/2007. Bestuursvergadering. Contract met Ling voor 2 seizoenen. Borden, kleding, drukwerk, promotie 10.000 euro. Plus cash 70.000 euro.

= 8/5/2007. bestuursvergadering. De nieuwe tribune komt er.

= Zomer 2007. Harry de Haas komt terug, na vijf seizoenen Neptunus.

= Zomer 2007. Voor seizoen 2007-2008 dienen er een teammanager en technisch adviseur te komen. Het tweede elftal wordt beloftenteam. Spelers vanuit de jeugd. A1/B1. Kunnen combinatieteams met Forum Sport maken. Externe scouting is nodig. Budget gewenst.

= 3/1/2008. Bestuursvergadering. De technische staf moet professioneler worden. Moet een technisch coördinator komen: Ruud de Groot.

= 22/2/2008 notitie Fr. Smits. Ronald Westerduin (penningmeester) heeft laten weten dat de club kan niet blijven drijven. Er zijn te weinig leden. Smits wil werken aan fusie met Forum Sport. Fc Voorburg 09, kleuren rood, wit, zwart.

= 13/3/2008. Krantenkop ‘Tonegido komt kwaliteit te kort’.

= 27/3 2008. Krantenkop ‘Tonegido focust nu al op nacompetitie’. Inmiddels al 3 spelers gedurende het seizoen naar AS Trencin vertrokken.

= 7/4/2008. Ronald Westerduin meldt dat Ling een deel van de kosten voor het vertrek van Van Laar zou dragen. Niets gezien. Wim Schaap is voor een ‘laag’ tarief binnen gekomen. Nu hij hoofdtrainer wordt in het seizoen 2008-2009 is dat anders. 2e coach Sloos is weg net als de verzorger. Leo Bentvelzen is uit het bestuur gestapt. Ruud de Groot is aangesteld. Er zijn vraagtekens rond Jenner. Die is naar Trencin vertrokken. Hoe zit het met spelers van en naar Trencin? Tonegido kan de helft van de kosten voor het complex niet meer dragen. Er is bovendien al een schuld van 26.500 euro. Het bouwplan tribune gaat de ijskast in. Het kost te veel. Voor komend seizoen zijn er te veel onduidelijkheden rond spelers, sponsor en budget. De sportieve ambities moeten omlaag. Er dient gefuseerd te worden met Forum Sport.

= 15/4/2008. Conclusie Fr. Smits: het gaat niet meer.

= 20/4 2008. Ronald Westerduin stelt dat Peter Grötzinger door Ling aan het lijntje wordt gehouden. Hijzelf met de heren van Forum Sport gesproken op 19 april. Met Aad van den Houdt en Herman van Hemsbergen. Zij willen niet over fusie praten. Men wacht erop tot Tonegido omvalt of zichzelf opheft. Het geld van Tonegido is verdampt in de Stichting door betalingen aan spelers. De kas is leeg.

= 8/5/2008. Komend seizoen is Tonegido weg. Het wordt Forum Sport.

= 9/5/2008 . Het wordt geen fusie, maar gewoon inschuiven. Peter Grötzinger stelt dat het al sinds komst naar ‘t Loo in de pen zat. Het is een financiële zaak: er ligt een belastingclaim en er is geen sponsor.

= 19/5/2008. De Algemene ledenvergadering keert zich tegen fusie met Forum Sport. Tonegido gaat zelfstandig verder. Er wordt een Commissie toekomst Tonegido opgezet onder leiding van Hans Verhagen. Er zijn ook enkele subcommissies. Eerste bijeenkomst 22/5. Prioriteit hebben: continuïteit selectie en begeleiding; financiële positie en begroting seizoen 2008/2009; meer inkomsten zoeken versus verlagen uitgaven; meer recreatievoetbal en dames; zakelijke afspraken met Forum Sport; nieuw bestuur vormen

= 22/5 2008. De financiële commissie komt bijeen. Eerste elftal heeft fors meer gekost dan begroot door kosten spelers, ontslag Van Laar en afhaken sponsoren. Voor het seizoen 2008-2009 denkt Wim Schaap 24.000 euro nodig te hebben voor goede selectie. Schaap gaat bezuinigen op randzaken. Premies worden 150 euro per gewonnen wedstrijd; 50 gelijk spel.

= 25/5/2008. De technische commissie vergadert. Een groot deel van de selectie wil blijven. Schaap wil 18 spelers. Wat te doen met reiskosten? Bij Ling werd in seizoen 2007-2008 30.000 euro gedeclareerd.

= 2/6/2008. De beslissingswedstrijd om promotie tegen DWV wordt na strafschoppen verloren. Twee missers tegen één bij DWV.

= 5/6/2008. Ruud de Groot wordt technisch adviseur en A/B jeugdtrainer. Er is geen taakomschrijving. Met Ton Jenner wil de technische commissie niets meer te maken hebben. De gebruikersvergoeding sportpark is 60.000 euro in het seizoen 2008-2009. Aan sponsorgelden wordt op 13.000 euro gerekend. De loonkosten van trainers belopen 59.000 euro, Ruud de Groot krijgt 14.000 bruto. Bij de Stichting topsport Tonegido (selectie) is er een tekort van 75.000 euro. Bij de vereniging is er een overschot van 8500 euro.

= 8/6/2008. Finale HC cup tegen Voorschoten’97: 3-0 verlies.

= 19/6/2008. De Belastingdienst eist de schuld op 54.500 per 16/6. Er ligt een aanslag UWV van 9800 euro.

= 31/7/2008. He financieel tekort is 66.000 euro.

= Zomer 2008. Er komen 14 spelers, vier gaan er weg.

= 1/9/2008 Promotie naar hoofdklasse is gemist, finale HC Cup verloren, fusie met Forum Sport. Dat was het beeld voor de zomer. Nu wordt op de komende ledenvergadering Peter Grötzinger vervangen door Hans Verhagen die zelf in mei ‘de leiding’ nam van het project Tonegido te behouden.

= 18/9/2008. Ruud de Groot wordt ook assistent trainer. De B-jeugd is er niet gekomen. Ton Jenner is vertrokken. Dick Sloos en Raymond van Dullemen (assistenten Schaap) zijn eveneens verdwenen.

= 27/9/2008. Hans Verhagen nieuwe voorzitter. Peter Grötzinger is na tien jaar ‘klaar’.

Delen ?

Gerelateerde items